Gå til sidens hovedinnhold

Regulering av Gran sentrum – hva gjør Gran kommune?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidet med regulering av en viktig del av Gran Sentrum er nå igangsatt. Dette gjelder området mellom Storgata og Oslolinna (Miljøgata) fra Lidskjalvgutua i nord til Smiegata i sør. Innenfor dette området planlegger nå de private utbyggerne TG Eiendom AS og Lindstad Eiendom AS et høyt antall leiligheter i blokker på opptil 5 etasjer i kombinasjon med forretninger og kontorer med underjordiske parkeringshus med flere hundre parkeringsplasser. Utbyggingen vil endre Gran Sentrum slik vi kjenner det, og være starten på en bymessig utvikling av bygdas sentrum som nok mange ønsker og noen frykter.

Det er selvsagt positivt at private aktører viser interesse for og vilje til å få noe ut av et så sentralt område i bygda vår, og er villige til å investere betydelige beløp for å skape en utvikling som sikkert vil komme mange til gode. Spørsmålet vi må stille oss er likevel om vi ønsker at to private utbyggere skal få utvikle en så sentral del av Gran Sentrum uten at kommunen og våre folkevalgte tar styring på prosessen basert på en mer helhetlig ramme for hele Gran sentrum, og uten at det foreligger noen vedtatt trafikkplan for dette området.

Slik jeg ser det har Gran kommune dessverre ikke lykkes spesielt godt når det gjelder utviklingen og utbyggingen av Gran sentrum fra Granstunet og sørover. Når det kommer egne utsendinger fra statskanalen for å vise folket hvordan det ikke bør gjøres, og hva som kan skje når alt overlates til private utbyggere uten at det blir stilt tilstrekkelige krav eller lagt tilstrekkelige føringer fra dem som skal se helheten og tenke på det store bildet, er det i alle fall legitimt å spørre seg om dette er noe vi ønsker at skal skje igjen. 

Utvikling og utbygging av et bysentrum er en avansert og komplisert vitenskap hvor man lett kan trå feil. Mange tettsteder og byer har erfart dette og høstet erfaring med hva som kan gå galt, og hva som skal til for at det skal gå bra. Et samarbeid mellom det offentlige og de private vil alltid være nødvendig for å kunne lykkes. De private vil som regel kunne bidra kommersielt og økonomisk, mens det offentlige vil kunne legge forholdene til rette, se det store bildet og sørge for at alles interesser blir ivaretatt. 

Det er mange kommuner i Norge som har vært igjennom dette de seneste årene. Ringerike kommune har igangsatt planarbeid for Hønefoss Sentrum. Holmestrand kommune er i sluttfasen for sin byutvikling, mens Fredrikstad kommune har gjort en rekke grep for å revitalisere et sentrum hvor antall tomme butikkvinduer var sterkt økende. Felles for alle som har lyktes har vært at de har gjort ting i riktig rekkefølge og i et bredere samarbeid mellom kommunen og de private interessene, herunder de næringsdrivende og innbyggerne.

Første skritt har vært å vedta en felles trafikk- og parkeringsplan for hele det aktuelle området som skal utvikles, en infrastrukturplan som hensyntar hele det framtidige bysentrum og legger grunnlaget for den byutvikling man anser ønskelig. En del av dette arbeidet har vært å definere hva slags aktiviteter man ønsker i de ulike deler av sentrum, hvor man ønsker at folk skal bo, hvor det skal kunne legges til rette for arbeidsplasser, hvor folk skal kunne handle, hvor de skal kunne møtes og hvor de skal kunne gå ut for å spise eller hygge seg. Trafikkavvikling og parkeringsmuligheter må planlegges ut fra dette.

Når dette er på plass ligger forholdene til rette for en god sentrumsutvikling basert på en overordnet plan som skaper forutberegnelighet og rammevilkår alle kan forholde seg til, også de private utbyggerne.

I denne saken er jeg ikke i tvil om at både TG Eiendom AS og Lindstad Eiendom AS ønsker det beste både for sine egne eiendommer og for Gran sentrum. Problemet er at verken de eller Gran kommune per nå har noen klar plan for Gran sentrum som helhet, og at det ikke engang foreligger en felles trafikk- og parkeringsplan for det området som vi ønsker en gang skal gi oss bystatus.

I det lille perspektivet er dette enkelt. Ingen bygger vel et hus ved å starte byggingen i den ene enden uten å ha tegninger for hele huset som skal bygges. Ingen bygger vel heller et hus med garasje uten å vite hvor innkjøringen til eiendommen kommer til å bli.

Jeg synes heller ikke Gran kommune kan tillate at Gran sentrum utvikles på denne måten. Jeg håper derfor at kommunen denne gangen sørger for at hvis vi igjen skulle få besøk av statskanalen, så vil det være for å vise hvordan man både bør og kan gjøre det, og ikke det motsatte.

Advokat Johannes Sundet,

som representerer Langedrag Eiendomsselskap AS, Andrea Müller og Dag Prestkvern.

Kommentarer til denne saken