På torsdag 24. august kl. 19 er det Regnbuemesse i Gjøvik kirke. Det er første gang at det holdes solidaritetsgudstjeneste for skeive i Gjøvik kommune. Det skjer samtidig med at det er voksende motstand mot Pride.

Nylig gikk Pride på Hamar i underskudd, da de ikke klarte å få nok sponsorer. Initiativet til Regnbuemessen er tatt av Kirkens bymisjon Innlandet og KFUK-KFUM Gjøvik Ynglingen i samarbeid med Den norske kirke og FRI.

Styrelederen på Ynglingen er sokneprest på Biri, så det var enkelt å kombinere engasjementet.

En arbeidsgruppe har laget en enkel kveldsgudstjeneste med mye musikk og anledning til å tenne lys og gå litt rundt i kirka. Felles for arbeidsgruppen er et stort engasjement for likeverd.

Sokneprest i Biri Hanne Moesgaard Skjesol ser på Regnbuemessen som en anledning til å feire mangfoldet. Det er et stort konformitetspress i samfunnet, spesielt blant unge.

– Sjikanering av folk er et samfunnsproblem. Det treffer ikke bare den enkelt, men det hemmer hele samfunnet, sier Skjesol.

– Nå må vi støtte opp om det mangfoldet vi består av. Forskjellighet er en styrke for fellesskapet. Det er nok derfor Gud har skapt oss så forskjellige!

KFUK-KFUM Ynglingen har Regnbuemessen som åpningskveld for semesteret, men alle oppfordres til å komme. Diakonene har kirkekaffe etterpå i kirka.

Det er flere prester som har ønsket å bidra, så også sokneprest Ole Jakob Nyhus og prost Stein Ovesen deltar sammen med Skjesol. Preken er ved Per Morten Clausen, områdeleder i Kirkens Bymisjon Innlandet.

Og Brage Sivesindtajet Bjerke tar gitaren med og synger et par sanger. Paul Wilmot er organist og spiller både til All You need is love og Deg å få skode. Og Marit Nymark er tekstleser.