Mangelen på handlingskraft som regjeringen viser nå er skuffende. Klimaplanen mangler tiltak innen arealplanlegging og infrastruktur i tillegg til at det ikke legges til grunn en helt nødvendig nedtrapping i satsingen på olje.

Innlandet kan bli en spydspiss i utviklingen av teknologiene og løsningene som skal bidra til å løse klimaendringene. Da må ressursene i mye større grad inn mot grønn teknologi. Her i regionen har vi naturgitte ressurser, vi har folka, vi har hodene og vi har viljen. Dessverre er det lite i den nye klimameldingen som legger til rette for ny, norsk industri eller nye konkrete teknologiske løsninger all den tid de store ressursene fortsatt skal gis bort til oljenæringas grønnvaskingsprosjekter.

Lave ambisjoner, få tiltak og lite finansiering. I klimaplanen stilles det ikke krav til konsekvensene av oljeproduksjonen. Dette betyr at Norge fortsatt skal være en storeksportør av klimaendringer, samtidig som all ny fornybar kraft skal sluses inn i fossilindustrien for å grønnvaske olje- og gassproduksjonen fremfor å være fundamentet for å bygge opp ny, grønn landindustri. Dette vil på kort sikt også føre med seg økt press på mer utbygging av vindkraft på land og økte strømpriser i de tusen hjem. Samtidig låser det oss til olja i uoverskuelig framtid, med staten - altså deg og meg - som bærer av den stadig økende risikoen. En risiko, som blir større og mer åpenbar for hvert år.

Skjermingen av oljeindustrien har store konsekvenser for hvilke muligheter Innlandet vil ha i møte med den globale energiomstillingen. Ved å fortsatt låse oss til fossilnæringene sakker vi ytterligere akterut sammenlignet med landene rundt oss. Skal verden lykkes i å nå Parismålene vil ikke oljen og gassen vår i nær fremtid lenger være økonomisk drivverdig. Derfor er denne klimameldingen en eneste stor selvmotsigelse som tilslører vårt globale ansvar og grønnvasker oljeproduksjonen.

Klimagjennomslag er en gave til barna våre. Unge elever og studenter frykter for framtida, og det er med god grunn. Store ødeleggelser, forandringer i miljøet og usikker framtid er noe som preger tankene til mange i dag. Regjeringens klimamelding legger dessverre ikke opp til at det blir særlig mye å se fram mot. Det er synd, fordi vi sitter med fantastiske muligheter. Muligheter til å lykkes med betydelige utslippsreduksjoner, og muligheter til å skape gode og fremtidsrettede arbeidsplasser også i Innlandet.