Nylig varslet regjeringen at de dropper alle forslagene fra det nedsatte kraftskatteutvalget. Det er en tragedie for alle som er positivt innstilt til at vi kan få betydelig mer ut av den norske vannkraften.

Formålet med kraftskatteutvalget var å se på mulighetene for et mer innvesteringsvennlig skatteregime for vannkraft. Dette er viktig da Norge i årene som kommer vil trenge mer kraftproduksjon, delvis som en konsekvens av den økte elektrifiseringen av samfunnet. Dessverre overså de store mediene i Norge hovedformålet ved å sette ned et slikt utvalg. Fremfor å diskutere hvordan modernisering og rehabilitering av vannkraftverkene kan gi økt kraftproduksjon i årene som kommer, handlet debatten i stedet om de forslagene fra utvalget som tok til orde for at vertskommunene skulle få mindre av skatteinntektene enn tidligere.

For Fremskrittspartiet har det hele veien vært uaktuelt at staten skal få økte inntekter på bekostning av kraftkommunene, og derfor er vi fornøyd med at akkurat disse forslagene legges vekk. Problemet er derimot at regjeringen nå legger vekk hele saken, og det vil bli svært vanskelig å få løftet opp kraftskatteregimet på nytt. Det vil bety at vi har mistet muligheten til å effektivisere mange av vannkraftverkene i Norge.

Beregninger viser at modernisering og oppgradering av kraftverkene kan gi så mye som 5-15 terawattimer ekstra kraft, uten at vi trenger å gjøre ytterligere naturinngrep. Det tilsvarer en utbygging på mellom 750 til 2000 vindmøller med påfølgende inngrep i naturen.

Det finnes mange prosjekter som kraftbransjen i dag velger å ikke bygge ut, nettopp fordi det ikke lønner seg under dagens kraftskatteregime. Når etterspørselen etter kraft bare vil fortsette å stige i årene som kommer, vil det derimot være langt mer gunstig for utbyggere å investere i for eksempel landbasert vindkraft.

Vi kjenner alle til hvordan motstanden mot vindkraft på land har økt de siste årene. Med dette friskt i minne er det ikke annet enn en tragedie at regjeringen nå velger å lukke døren for gode løsninger som kan effektivisere vannkraftverkene.