Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, der de blant annet foreslår å legge ned Eldreombudet. Det reagerer Fremskrittspartiet sterkt på. Dette er nok et angrep på eldre sine rettigheter fra den mest eldrefiendtlige regjeringen vi har hatt.

FrP kan trekke frem en rekke saker der regjeringen har sviktet de eldre siden de tiltrådte i fjor. Først ble forsøket med statlig finansiert eldreomsorg skrotet, deretter fremmet de en regulering av pensjonen som gjør at minstepensjonister risikerer å få mindre penger enn forventet, og nå legger de ned eldreombudet som ble opprettet for kun to år siden.

Ap og Sp viser igjen at de ikke er villige til å gi eldre det løftet og den oppmerksomheten de fortjener. Når regjeringen skal prioritere, kommer pensjonistene langt ned på lista. Mange eldre får ikke det tilbudet de trenger for å ha et verdig liv. Da er det smålig av regjeringen å dekke inn budsjettet ved å legge ned ombudet som skal snakke de eldres sak og ivareta deres rettigheter. Finansminister Vedum satt stolt i politisk kvarter torsdag, og snakket om at han hadde masse inndekning i budsjettet sitt. Jeg forstår ikke hvordan man kan være stolt over å ville frata eldre en viktig stemme i debatten.

FrP er også svært bekymret over tilbudet til de eldre de neste årene. Vi mener de eldre kun blir sett på som en salderingspost av den rødgrønne regjeringen.

Statlig finansiert eldreomsorg er en av de viktigste sakene FrP jobbet for i en årrekke, og prøveprosjektet vi satte i gang hadde veldig gode resultater. Mange kommuner nedprioriterer konsekvent tilbudet til de eldre, og bruker heller pengene på dyre prestisjeprosjekter som kulturhus. En god eldreomsorg må være en rettighet, og det skal ikke være kommunenes økonomi som avgjør hvilken omsorg de eldre får.

Det var et viktig gjennomslag for FrP å få fjernet underreguleringen av pensjon i fjor, fordi den førte til at pensjonistenes kjøpekraft ble sterkt svekket. FrP mener det er uhørt at regjeringen ikke rettet opp mellom anslaget og faktisk vekst i trygdeoppgjøret for minstepensjonister i år.

Minstepensjonistene og andre med lav pensjon har det svært trangt økonomisk, og med den kraftige økningen i prisene på mat, strøm og drivstoff får de det enda verre. Jeg er derfor utrolig skuffet på vegne av alle pensjonistene som ikke får økningen i kjøpekraft som de med god grunn forventet i år. Norge håver inn penger på rekordhøye priser på olje, gass og strøm, og da har vi selvsagt råd til å sikre at de eldre får en verdig alderdom.

Vil tro det er mange som er svært skuffet over regjeringens prioriteringer.