Den største verdien vi har i Innlandet, er verdien av menneskene som bor her. Vi er en rik nasjon med penger på bok og store naturressurser. Det vi har for lite av er folk, og utfordringen er økende. Vi i Innlandet har allerede begynt å merke det.

Utgangspunktet for oss som samfunn må være at vi til enhver tid forvalter ressursene våre klokt. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sikre alle tilgang til kunnskap og kompetanse. Det er den sikreste investeringen vi kan gjøre, den gir alltid avkastning. For hvert enkelt menneske, for arbeidslivet og for oss som samfunn.

Bedriftene i Innlandet trenger kompetanse for videre vekst og omstilling. Skal de vokse, skape flere arbeidsplasser og bidra til gode velferdstjenester og attraktive lokalsamfunn trenger de folk med riktig utdanning. De trenger at de som allerede er i jobb kan få påfyll av kompetanse mens de er i arbeid, og de trenger at de som i dag står utenfor arbeidslivet får muligheten til å bidra gjennom utdanning. Derfor trenger vi at utdanning av høy kvalitet er fleksibel og tilgjengelig uavhengig av hvor du bor og hvilken livssituasjon du er i.

I tillegg til kunnskap og kompetanse fortjener bedriftene forutsigbare og rettferdige rammevilkår. Det er tross alt de som skaper verdiene vi politikere er så glad i å fordele. Istedenfor å sikre trygghet og forutsigbarhet for de som har tro på distriktene og ønsker å skape ei framtid for seg selv og andre, endrer regjeringen praksis, varsler store endringer i skattesystemet og skaper utrygghet og uforutsigbarhet.

Innlandet trenger barnefamilier, og barnefamilier trenger barnehager. Da må det være attraktivt å drive barnehager. Men hva gjør regjeringen? De skaper stor usikkerhet for veldig mange private barnehager i hele landet. Det er bidrar ikke til bolyst.

Innlandet er et fantastisk reisemål og tiltrekker seg turister året rundt. Det er ei viktig næring både nå og for framtida. Selv om det kommer turister året rundt er sesongvariasjonene store. Bransjen trenger fleksible løsninger for ansattforhold som tar høyde for sesongvariasjoner og ulike behov. Men hva gjør regjeringen? De fjerner muligheten til innleie og stikker kjepper i hjulene for de som har satset stort på sesongturisme. Jeg vil minne om at de som driver sesongturisme også bidrar med skattekroner. Og det er faktisk viktig!

I tillegg er det verdt å minne om at de store oppgavene løser vi best sammen. Regjeringen burde ha fokus på hvordan det offentlige og private best kan løse oppgaver sammen innenfor helse og omsorg og arbeidsinkludering. Framfor å gjøre veiene inn i arbeidslivet smalere og færre, burde de som oppnår gode resultater med å inkludere flere i arbeidslivet få flere ressurser slik at bedriftene i Innlandet kan få tilgang til arbeidskraft som de trenger.

Det er også sånn at mange som trenger hjelp i hverdagen eller som trenger behandling for å komme tilbake i arbeid og som har fått det av private ikke lenger får det tilbudet. Framtidas Innlandet trenger en regjering som verdsetter mangfold, valgfrihet og private tjenester.

Vi trenger en regjering som bidrar til attraktivitet og framtidstro, ikke utrygghet og usikkerhet.