– Det blir verre før det blir bedre, slo statsminister Erna Solberg (H) fast da hun sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag la fram rammene for koronatiltakene.

Tiltakene vil komme i tre faser:

Strakstiltak

Fredag vil regjeringen presentere strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser, deriblant endringer i permitteringsreglene.

Både LO, NHO og Virke har krevd at perioden der arbeidsgiver betaler lønn kortes kraftig ned fra dagens 15 dager. Detaljene i endringen vil imidlertid først bli kjent fredag.

– Men vi vil komme både arbeidsgivere og arbeidstakere i møte, sier Sanner.

Fredag skal regjeringen også banke gjennom økte tilskudd til helsevesenet, samt endre skattereglene for å minske byrden på utsatte bedrifter. Blant annet åpner regjeringen for at bedrifter som går med underskudd, skal få utsatt betaling av formuesskatt.

– Våre skatteregler skal ikke bidra til at norske bedrifter i en krisetid går konk, slår Solberg fast.

Tiltak for særlig rammede bransjer

I tillegg vil regjeringen iverksette ytterligere tiltak overfor særlig rammede bransjer, som flyselskaper og reiseliv. Også bedrifter som ikke får levert innsatsvarer til produksjonen, kan bli hardt rammet.

Både SAS og Norwegian har måttet innstille flere tusen flyavganger og har krevd reduksjoner i avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift.

– Vi jobber fortsatt med konkretiseringen av tiltakene. Men vi må sørge for at disse er innenfor regelverket for statsstøtte, slik at vi ikke skaper nye problemer i etterkant, sier Solberg.

Overfor NTB sår statsministeren tvil om kutt i passasjeravgiften er rett vei å gå.

– Den gjelder jo folk som reiser. Problemet nå er jo at folk ikke flyr lenger, sier hun.

Tredje fase

Tredje fase er generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere om det behov for å stimulere økonomien mer generelt, sier Sanner.

På spørsmål om hvor alvorlig koronakrisen er sammenlignet med oljeprisfallet i 2014, svarer Solberg:

– Oljeprisfallet traff regionalt og hadde stor betydning i deler av Norge. Dette er nasjonalt, og det vil være mange flere og mindre robuste næringer som rammes. Faren for at vi mister bedrifter, er mye større.

– En god start

Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen mener regjeringens krisetiltak er en god start.

– Dette er nok til å gjøre en stor forskjell for bedrifter som nå har røde tall, og som kommer inn i en underskuddssituasjon, sier Lier-Hansen til NTB.

Han kaller tiltakspakken en «bra respons» som første grep fra regjeringens side.

Hovedorganisasjonen Virke mener på sin side at regjeringen bør gå lenger og la staten ta over hele dagpengeregningen. I tillegg ønsker organisasjonen en kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører som rammes når reiser og arrangementer stenges eller avlyses.

Hilste med foten

Selv er Erna Solberg aller mest bekymret for at antall smittetilfeller skal eksplodere.

– Jeg er mest bekymret for at vi får en så stor topp på innleggelser at det vil gå på bekostning av andre syke. Folk må følge de rådene som gis, sier statsministeren – som torsdag hilste på journalistene med foten.

(©NTB)