Mandag vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – dette er et stort svik mot arbeidstakerne som hver dag har slitt seg gjennom et yrkesliv med risiko på ulike nivåer og store belastninger for å kunne levere gode tjenester mener Fagforbundet Innlandet.

Høyreregjeringa og FrP sviker rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og frykt for å miste store summer i pensjon.

Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. De har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn til både egen og andres helse og sikkerhet. Fagforbundet Innlandet mener at kutt i særaldersavtaler er hensynsløst og et overgrep mot våre yrkesgrupper som har stått i et krevende arbeidsliv.

Nå står disse 250.000 arbeidstakerne i fare for å bli fratatt store summer i årlig pensjon fordi høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Regjeringa lovde å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser, men har ikke vist vilje til å innfri løftet.

Fagforbundet Innlandet er undrende over hvordan de skal klare rekruttering til tunge, krevende yrker som ikke er helsebringende og som gir belastningskader av ulike slag i framtiden, de blir ikke mere populære ved at regjeringen og FrP vil fjerne mulighetene for å kunne klare å stå i arbeid. Kommuner og det offentlige vil nok ikke øke grunnbemanning og lette arbeidsoppgavene slik at de som begynner å få et problem med helse skal kunne stå lenger i arbeid. Dette er bekymrende for våre medlemmer som Fagforbundet Innlandet er veldig opptatt av skal ha et arbeidsliv som skal være godt.

På toppen av alt vedtar regjeringspartiene og FrP (mandag) at plikten til å fratre ved særaldersgrense skal fjernes, noe som undergraver interessene til arbeidstakerne. Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon. Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de i realiteten denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon.

– Forslaget fra regjeringspartiene og FrP er det siste i en rekke angrep på særaldersgrensene. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for dem som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet har ikke regjeringen innfridd, sier Fagforbundet Innlandet.

Dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger uten en ny avtale om særaldersgrenser. For 1973-kullet vil dette for en typisk helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En typisk brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år.

250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon. Høyreregjeringa og FrP har utsatt dem for et pensjonssvik. Arbeidsfolk kan ikke stole på høyreregjeringa og FrP. Fagforbundet Innlandet mener at denne regjering motarbeider vanlige arbeidsfolk.

Pensjonssviket kan stoppes. I Stortinget har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gått imot høyreregjeringas angrep på dem med særaldersgrense. Nå trenger vi ei ny regjering som tar arbeidsfolk på alvor, og som vil forhandle om en ny og helhetlig ordning for dem med særaldersgrenser.

Stopp pensjonssviket! Arbeidsfolk trenger ei ny regjering. Nå er det vår tur!