Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør det umulig for Norge å håndtere en av de viktigste samfunnsutfordringene vi må løse i dag; levere akseptabel omsorg til en befolkning med stadig større andel eldre, kjent som eldrebølgen.

I dag mangler 54 prosent av gruppen 60-75 år en bolig tilrettelagt for å bo hjemme hele livet, ifølge Husbankens undersøkelser.

Nordbolig er en mellomstor utbygger i Innlandet. Kommunene vi opererer i, er allerede en del av den mye omtalte eldrebølgen. Samtidig er disse kommunene rammet av det stadig økende prisgapet for bolig mellom bygd og by, som gir redusert tilgang til lån for boligfinansiering og mulighet til å bygge nødvendige nye boliger.

Utbyggernes muligheter til å realisere nødvendige boliger i distriktene for å møte eldrebølgen, er derfor svært begrenset. Nå foreslår også regjeringen å kutte i kommunenes evne til å finansiere behovet for omsorgsboliger. I forslaget til statsbudsjett får Husbankens heller ingen mulighet til å realisere nye boligkonsepter, som kan avlaste behovet for helsetjenester til eldre. Seniorboliger som tilbyr fellesskap og aktiviteter, og som gir beboerne meningsfylte dager og som resultat bedre helse lenger.

Boligbygging er samfunnsbygging. Arbeiderpartiet hadde i etterkrigsårene en tydelig politikk og forståelse av dette. Å bygge boliger til landets innbyggere var et offentlig anliggende. Nå er oppgaven overlatt mer til markedet, men å bygge boliger, institusjoner og infrastruktur er nå som før samfunnsbygging. Det er fremdeles en politisk oppgave å sørge for at det er mulig å realisere boligbehovet til innbyggerne, og at det gjøres på en måte som gjør oss i stand til å møte eldrebølgen, reduserer energibehovet og ivaretar bosetting i hele landet.

Befolkningsvekst og flyttemønster gjør at Norge trenger 29.000 nye boliger i året. Etter materialkostnadene steg dramatisk i 2021, har ikke boligprodusentene vært i stand til å realisere behovet. Nå forsterkes dette.

Boligkjøperen rammes av økte renter og en mer uforutsigbar økonomisk situasjon. I tillegg kan det komme en innstramning i utlånsforskriften som forverrer situasjonen ytterligere. Vi utbyggere får på toppen av økte strømregninger og økte renter, økt skattebelastning og økt arbeidsgiveravgift for kompetansearbeidsplasser. I tillegg utfordres vi av høye materialkostnader og usikker varetilgang.

Regjeringen legger opp til en bråstopp for byggebransjen som kan gi et akkumulert underdekket boligbehov vi ikke vil klare å ta igjen i tide. Oppgaven til boligprodusentene de neste årene er derfor enorm, men vi vil ikke klare å levere på samfunnsoppdraget vårt med de bremsene regjeringen nå legger opp til.

Sist boligbyggingen i Norge var rammet av en tilsvarende nedtur som regjeringen nå legger opp til, tok det sju år å komme tilbake. Det vil si at Norge ikke vil få tilbake verktøyet sitt for å realisere det aldersvennlige Norge før det er for sent i 2030.