Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

Ordningen gjelder fra og med 29. desember klokken 8.

Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden, og som har testet seg ved ankomst eller innen tre dager etter ankomst, kan også benytte ordningen ved å teste seg på nytt tidligst dag sju eller senere.

Ikke obligatorisk

Det er frivillig å teste seg. Dersom man ikke tester seg eller det ikke er kapasitet til å få testet seg, må man være i innreisekarantene i ti døgn.

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i pressemeldingen.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet. Det er avhengig av at det er kapasitet til å gjennomføre testene.

På grunn av utfordringer med testkapasitet anbefaler derfor Helsedirektoratet ikke at løsningen blir obligatorisk nå, men den kan bli det på et senere tidspunkt.

Gjelder ikke Storbritannia

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene.

– Det er viktig å utsette spredningen av de mer smittsomme variantene av viruset til Norge så lenge som mulig. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få testet flest mulig av dem som reiser inn i landet, uten at dette går ut over annet viktig testarbeid knyttet til blant annet smittesporing og smittekarantene, påpeker Høie.

Covid-19-forskriften endres også slik at langtransportsjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog, kan unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst Norge. De må fortsatt være i karantene på fritiden. em class="underscore"/em em class="underscore"/em