Regjeringen åpner for at boligstiftelser kan bli opphevet: – Ikke aktuelt med salg av boliger på Gjøvik

EN AV NORGEST STØRSTE: Gjøvik boligstiftelse er en av de største boligstiftelsene i landet med nesten 1100 boliger. Her boliger i Blåveisstien.

EN AV NORGEST STØRSTE: Gjøvik boligstiftelse er en av de største boligstiftelsene i landet med nesten 1100 boliger. Her boliger i Blåveisstien. Foto:

Gjøvik kommunestyre valgte å følge forslaget fra regjeringen om muligheten til å oppheve boligstiftelser, men ordføreren vil ikke selge boliger for å spe på kommuneøkonomien.

DEL

Regjeringen har foreslått å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner.

Hjemmelen åpner for å oppheve stiftelsene slik at formuen kan tilbakeføres til kommunen. Saken er ut på høring og var oppe til behandling i kommunestyret nylig.

Der var det politisk uenighet om forslaget. Opposisjonen sa nei til forslaget, mens posisjonen ønsket å følge regjeringens sitt forslag som også ble det endelige vedtaket.

Nei fra opposisjonen

Finn Olav Rolijordet (R) mente på vegne av opposisjonen at mye av den sosiale boligbyggingen blir overlatt til et politisk flertall i kommunestyret.

– Det kan også ende med forslag om salg av viktige boliger for å få budsjettene i havn. Regelverket har til nå stoppet dette, sa Rolijordet i kommunestyret.

OA har stilt politisk ledelse i Gjøvik spørsmål om det kan bli aktuelt å selge boliger i framtida for å spe på kommuneøkonomien i tider med trang økonomi.

– Gjelder bare mindre stiftelser

Ordfører Torvild Sveen (Sp) er klar på at dette svaret er nei.

– Det foreligger ikke planer om å endre organisasjonsformen på Gjøvik boligstiftelse, så det er ikke relevant for oss. Vårt høringssvar i forbindelse med forslaget om en lovendring er gitt på bakgrunn av at flere mindre stiftelser i kommuner vil ha større fleksibilitet i håndteringen av sitt boligsosiale arbeid, sier Sveen.

– En stiftelse er den organisasjonsformen som ligger lengst unna politisk kontroll. Vi har tidligere bedt om en evaluering av boligstiftelsen, men det er ikke blitt utført. Det vil vi gjøre, fordi Gjøvik Boligstiftelse er et svært viktig redskap for oss i arbeidet med å ha boliger tilgjengelig for de vanskeligst stilte på boligmarkedet, sier ordføreren.

– Vi er på utsiden av kommuneøkonomien

Styreleder Lars Kristian Ølstad (Sp) i Gjøvik Boligstiftelse er redd inntektene fra boligene kan forsvinne inn i kommunekassa.

– Ved at boligmassen er skilt ut i en egen stiftelse er vedlikehold av boligmassen frikoplet fra den generelle kommunale økonomien. I tider med trang kommuneøkonomi, vil vedlikehold av boligmassen fort bli en salderingspost i budsjettene. Dette vil medføre forringelse av boligmassen over tid. Husleie – som er boligstiftelsens eneste inntekt – vil bli en inntekt som går inn i det storekommunale regnskapet. For å oppfylle krav om balanse i budsjettene, vil husleienivået kunne komme under press. Det er uheldig at vanskeligstilte som har bolig gjennom boligstiftelsen skal få økt husleie av denne bakgrunn, skriver Ølstad i høringssvaret i saken.

Han opplyser at forslaget til endring av Stiftelsesloven vil kunne være positivt for de mindre boligstiftelsene hvor det ikke er egen dedikert ledelse og administrasjon.

– Blant de største i hele Norge

– Gjøvik Boligstiftelse er blant de største boligstiftelsene i Norge, med cirka 1100 boenheter. Dette gjør at man kan ha en egen organisasjon og administrasjon som fokuserer på effektiv og god drift, mener styrelederen.

Daglig leder i Gjøvik Boligstiftelse, Morten Korslund sier at boligstiftelsen i Gjøvik forvalter verdier for cirka tre milliarder kroner.

– Vi er ikke en økonomisk virksomhet som betaler ut utbytte eller fortjeneste, men alle leieinntekter på cirka 100 millioner kroner føres tilbake i selskapet i form av drift og vedlikehold av våre boliger. Akkurat nå har vi 38 nye boliger under bygging som kommer i tillegg til de 1076 vi allerede har. Vi er en stiftelse med billige administrasjonskostnader og gode rutiner. Så å legge administrasjonen inn i kommunen vil ikke gi noen spesiell besparelser eller effekter, mener Korslund.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken