Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringas spill om ulven

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frp og Høyre beskylder Senterpartiet for å drive et «manipulativt spill» om ulv, men lar ulven herje uten begrensninger. Nå er fellingsperioden over, og vi går en tøff beitesommer i møte.

Senterpartiet er opptatt av å kjempe kampen for en rettferdig og balansert rovdyrforvaltning fordi den er viktig for mange folks liv. Det handler om livskvalitet for folk i rovdyrutsatte områder, næringsgrunnlaget til mange bønder, biologisk mangfold i kulturlandskapet og bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon. Regjeringen gjennomfører nå en politikk i strid med stortingets vedtak. Bestandstallet for ulv er langt over det fastsatte målet til Stortinget på 4–6 valpekull per år.

Frp og Høyre bruker mye tid på å angripe Senterpartiet, til tross for at de ikke er uenige i vår rovdyrpolitikk. Tvert imot er de helt enige, men synes å mene at vi gjør for mye for faktisk å få gjennomført politikken. Selv fører de en vernepolitikk som fortsetter å øke ulvebestanden. De lover i media at de vil skyte mer ulv og følge Stortingets rovviltforlik. I Stortinget derimot stemmer de mot alle initiativ om å redusere dagens ulvebestand i tråd med bestandsmålet, stikk i strid med egne lovnader.

Det er pinlig å se hvordan Frp og Høyre prøver å ro seg ut av rovdyrdebatten. Det er faktisk de som styrer i en ny flertallsregjering. Senterpartiet er nå i mindretall og opposisjon, og kan fremme forslag i Stortinget og stille kritiske spørsmål til regjeringen for å presse dem til å følge opp den politikken Stortinget har vedtatt. Høyre og Frp kaller det «manipulativt spill», vi kaller det vårt politiske ansvar. At vi bruker denne muligheten, og tar dette ansvaret på alvor, skulle bare mangle når vi er valgt inn som folkets representanter i Norges øverste demokratiske organ.

Hvis Høyre og Frp virkelig vil, er det fullt mulig for dem å få gjort noe med dagens uholdbare situasjon ved å sørge for at det skytes mer ulv. I stedet går det motsatt vei. På snart seks år med Frp og Høyre i regjering, har tallet på ulv i Norge nesten doblet seg. I nyere tid har det aldri vært registrert så mye ulv i Norge som nå. (Det er også grunnen til at Erna Solberg kan skryte av at det aldri har vært skutt så mye ulv før.) De regionale rovviltnemndene innstilte i høst på å ta ut tre flokker, i tråd med lokale vurderinger og de nasjonale bestandsmålene. Regjeringa svarte med bare å ta ut én flokk, som besto av 2 eldre ulver (Slettås). Rovviltnemndene ble igjen overprøvd av sentralmakta, inkludert Høyre og Frp. Hobøl og Mangen-revirene ble fredet av regjeringa, og Høyre og Frp er dermed med på å sette Stortingets vedtak, hele rovdyrforliket og det gjeldende bestandsmålet til side. Dette er alvorlig, både politisk og prinsipielt.

Det har vært store demonstrasjoner mot regjeringens vern av ulven. I januar gikk over 10.000 mennesker i fakkeltog foran Stortinget, deriblant mange lokale tillitsvalgte fra Frp og Høyre. Over 200 ordførere har skrevet under et ordføreropprop med krav om at regjeringen må endre kurs i rovdyrpolitikken. Folk er berørt og flere har måttet endre måten de lever på. Bønder måtte sommeren 2018 nok en gang bruke utallige timer på ekstra arbeid ved tilsyn, dokumentasjon av skade og ikke minst belastningen det er å gå manngard hver eneste dag med en frykt om å finne halvdøde og drepte beitedyr.

Stortingets rovviltforlik fra 2004 og 2011 bygget på en todelt målsetting. Det skal sikres bærekraftige bestander av de store rovviltartene samtidig som det skal legges til rette for en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn. Det innebærer å redusere rovviltskader, dempe konflikter og motvirke utrygghet for dem som er mest berørt. Når regjeringen ikke følger opp, svekker det rovviltpolitikkens troverdighet. Dette er en urettferdig overprøving som skaper motstand og frustrasjon. Når regjeringen ikke følger rovviltforliket, og dermed bryter med Stortingets vedtak, handler det faktisk om mer enn rovdyr. Det handler, grunnleggende sett, om folks tillit til myndighetene. Når sentralmakta endrer spillereglene underveis og driver maktutøvelse uten å være demokratisk forankret, svekkes tilliten til de som styrer landet.

Mener Frp og Høyre virkelig at de som påpeker dette driver med «manipulativt spill»? I så fall har de fullstendig abdisert i rovdyrdebatten. Regjeringa må forberede seg på nok en tøff beitesommer.

Kommentarer til denne saken