Med sitt inntog i regjeringen sikrer Kristelig Folkeparti flertall en storstilt privatisering i helse- og omsorgssektoren, i kommunene og i sykehusene.

Høyreregjeringa sier i Granavollen-plattformen at de vil kopiere fritt brukervalg i kommunene etter en modell fra Sverige, innført for ti år siden av den nyliberale Reinfeldt-regjeringen. Etter en enkel godkjenningsprosess vil firmaer få rett til å tilby for eksempel hjemmetjenester. Eldre og andre som har rett på tjenester får en haug med glansede brosjyrer fra tilbydere, som de så skal velge blant. Tilbyderne kan på kort varsel trekke seg, og da må «kundene» deres finne ny leverandør, eller så må den kommunale tjenesten overta. Det skilles ikke mellom kommersielle og ideelle aktører. 

I omsorgstjenestene er over 80 prosent av kostnadene personalkostnader, folks lønn og pensjon. Skal en kommersiell eier tjene penger, betyr det lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte. Forskning fra Sverige viser at kvaliteten går ned over tid. Det er helt ufattelig at KrF nå har gjort dette til partiets politikk og slik løper kapitalkreftenes ærend.

I sykehusene ønsker man å utvide bruken av fritt behandlingsvalg. Det var Stoltenberg 1-regjeringen som i sin tid åpnet for at pasienter kunne velge behandling blant alle offentlige sykehus, og hos private og ideelle aktører som hadde en avtale med sykehuset. Men høyreregjeringen ville slippe markedet fri. Kommersielle tilbydere har fått rett til å drive på statens regning, frikoblet fra offentlig kontroll. Regjeringsplattformen sier flere kommersielle aktører skal slippe til i nye områder i spesialisthelsetjenesten. 

Arbeiderpartiet vil ha mindre forskjeller, mer rettferdighet og sterkere fellesskap. Vi er ikke allergiske mot private aktører, men mener at det offentlige må ha kontrollen. De fire partiene i høyreregjeringa går helt tydelig i motsatt retning og har erklært en storstilt privatisering av helse- og omsorgssektoren.