Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa er en trussel mot norsk matproduksjon!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av verdens beste land å leve i. Landet er bygd stein for stein i etterkrigsåra, med tanke på en god sosialvelferd for alle. Vårt største forsvar er å ha nok mat til hele Norges befolkning. I gjenoppbyggingen av landet var det nettopp dette som var det viktigste når våre folkevalgte tok beslutningene sine. Norge er det landet i verden med den sikreste matproduksjonen, hvor vi har en minimal bruk av medisinske preparater per produserte kilo kjøtt og melk. Mange av våre naboland bruker vekstfremmende preparater for å øke lønnsomheten i produksjonen. Dette vil således føre til å kunne produsere mat på en rimeligere måte, men er det slik mat vi vil ha?

Landet har en topografi og et kulturlandskap der vi er avhengige av å ha et landbruk i alle landsdeler. For å kunne ha dette må det være rammebetingelser som gjør landbruk mulig, men disse betingelsene står nå for fall. Resultatet vil bli en sentralisert husdyrproduksjon der korn og grønnsakarealer må vike for grasproduksjon. En slik politikk vil ikke tjene verken distriktene eller mer sentrale områder.

Landbruket fremmet sitt krav til staten i forrige uke. Da regjeringen kom med statens tilbud, var dette en direkte hån mot norsk matproduksjon ved å tilby under halvparten av kravet som Bondelaget og Småbrukarlaget la fremKostnader tilknyttet gårdsdrifta stiger hvert år uten at dette kompenseres i sin helhet, lønnsevnen til bonden ligger langt under lønnsnivået i andre yrker i tillegg til at arbeidsmengden er stor.

Det norske storting har vedtatt at fra 2034 skal alle storfe over på løsdrift. Kostnadene vedrørende bygging har steget med 20-25% fra 2018, dette i tillegg til at byggekostnadene fra før av er store. På sikt vil dette føre til at mange velger å slutte. Dette vil bli en katastrofe for bygdene og landbruket, da 50 prosent av norsk storfe står på bås i dag. Her må det investeringsmidler til som gjør dette mulig. Det må gå an og bygge om, uten å bygge ut.

I Norge har vi verdens beste dyrevelferd. Det har den norske bonde sammen med et godt regelverk sørget for. Det skal vi fortsatt ha, men da må det vises vilje fra regjeringen til å sørge for at det blir mulig. Med en slik politikk som regjeringen vi har i dag fører vil landbruket bli satt i en nasjonal fare, og den velstanden vi har i befolkningen står for fall!

I år er det valg, og ønsker du at vi fortsatt skal ha et velferdsland med en bærekraftig selvforsynt matproduksjon over hele landet bør du stemmer på et parti som vil bidra til det!

Kommentarer til denne saken