Regionsykehus kan ikke bygges på flomutsatt område

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På Hamar har striden om trasekorridor for dobbeltspor for InterCity-jernbane rast i årevis. Hamar By- og Bygdeliste er ei politisk valgliste som har 14 av de 39 plassene i kommunestyret med ordfører Einar Busterud i tet. BBL har lenge stått beinhardt på for østlig trase (Åkersvika ved Vikingeskipet). I de siste dagene har imidlertid BBL-ernes høylytte argumenter for østlig alternativ blitt tonet ned til vanlig innestemmenivå og antydning om at kanskje, muligens, er vest best. I den muligens ikke helt klare krystallkula ser de ser inn i, tolker de det de ser dit hen at velges vestre jernbanetrase, kan jo sykehuset bygges ved Vikingeskipet! En av partiets talskvinner, Sidsel Bergaust, sier i et intervju med Hamar Arbeiderblad at hun vil velge vestre jernbanetrasé hvis det må til for å få sykehus til Hamar.

Sykehus til stiftsstaden trumfer alt og desperasjonen for å lykkes med det er tiltagende. Og bunnen er nådd for legen på Hamar når hun fortsatt friskt og freidig omgås sannheten og sier at det ikke er bestemt hvor hovedsykehuset skal ligge. Hvorfor er det så vanskelig å ta inn over seg vedtaket som ble fattet i foretaksmøte 8. mars 2019? Det burde vært overflødig å gjenta vedtaket nok en gang, men behovet er blottstilt, så derfor: I foretaksmøte 8. mars 2019 ble det vedtatt at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Senere har statsråd Høie tålmodig forklart de som måtte ha dormet i geografitimen at hverken Hamar, Gjøvik eller Lillehammer ligger ved Mjøsbrua. Biri og Moelv ligger imidlertid ved denne brua, har han videre kunnet formidle av sine geografikunnskaper om Innlandet.

Sissel Bergaust har klart og tydelig bekjent seg til troen på at politikk er det muliges kunst. Et annet velbrukt uttrykk er at en løgn kan bli sann hvis den gjentas ofte nok. Jeg tør antyde uten nevneverdig blygsel at BBL-erens gjentatte nonsjalante omgang med sannheten i stor grad minner meg på dette munnhellet. Etter min ringe mening er etterlevelse av nevnte ordtak en lite heroisk strategi.

I plan- og bygningsloven er det nedfelt bestemmelser om bygging på flomutsatte områder. Regionsykehus er eksplisitt nevnt som eksempel på bygg som ikke under noen omstendighet kan oppføres på slike områder. Sammenholder man denne bestemmelsen med NVEs flomsonekart for Hamar, ser man at østlige områder som Espern, Vikingskipet, Diesenstranda og Midtstranda ER flomutsatt.

Noe bytte for å få sykehus på hennes ønskede område er umulig.

Leger beskjeftiger seg ofte med atopi (allergi, astma og eksem i forskjellige varianter). Dr. Sissel Bergaust beskjeftiger seg med utopi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken