Arbeidsmarkedet er stramt. Bransje etter bransje roper opp om at de trenger flere folk, med rette kompetansen. For per i dag er det miss-match mellom næringslivets behov og de arbeidslediges kompetanse. Under koronaperioden valgte/måtte flere bedrifter si opp ansatte. Nå sliter flere av dem med å rekruttere på ny. Dette gjelder blant annet turist- og restaurantbransjen. Men det er også andre næringer som har utfordringer.

Forleden omtalte vår avis lokal-avdelingen til selskapet Lindbak IT som jakter medarbeidere. Totalt trenger de 20 nye til virksomheten ved Gjøvik-avdelingen. Daglig leder Mats Thorvaldsen forteller om et opphetet marked og at det mangler 40–50 000 IT-hoder i Norge i dag. Det synes vi er et voldsomt tall.

Thorvaldsen mener noe av forklaringen ligger i at det offentlige har redusert på konsulentbruken og ansatt dem i stedet. Han sier det offentlige dermed er med på å drive opp betingelsene fordi Lindbak IT ikke klarer å matche sommertid og seks ukers ferie. Dette synes vi er en litt underlig forklaring. Det er vel ikke offentlige lønninger som er størst i de fleste fagområder, og har de beste betingelser. Dernest må et selskap som Lindbak IT, som lever av å levere tjenester innen nettverk, drift, lagring og sikkerhet, faktisk akseptere å leve i en konkurransemarked, også når det gjelder arbeidskraft.

Et annet poeng Thorvaldsen trekker fram er vi derimot helt enig i, at det er et paradoks at Lindbak lettere rekrutterer i Trondheim enn i Gjøvik hvor NTNU faktisk utdanner folk innen IT. Her har hele regionen en utfordring, så vel det offentlige som private virksomheter. Det å selge seg inn overfor aktuell arbeidskraft er og blir en utfordring.

Gjøvikregionen arrangerer Næringslivsdagen ved NTNU hvor næringslivet kan møte studentene og informere om sine fortrinn. De har også bevilget 2,4 millioner for å øke regionens bo- og næringsattraktivitet. Gode tiltak, men tydeligvis trenger regionen flere tiltak, ikke minst hvor privat og offentlig virksomhet samhandler. De har felles interesse for å få flere studenter til å etablere seg i Vestoppland.

«Her har hele regionen en utfordring, så vel det offentlige som private virksomheter.»