En tid før julehøytiden kom Helse sør-øst med et forslag til ny sykehusstruktur i Innlandet. Naturlig nok skapte dette debatt. Med god grunn.

Før jeg vil ta stilling til denne debatten, vil jeg ha plassert hovedsykehuset – kompetansesykehuset. Dette skal legge til rette for framtidas behandlingstilbud for pasientene. Det er de unges framtid vi skal ha i tankene når hovedsykehuset skal bygges, i tillegg til de pasienter som i dag ikke kan få sin behandling på våre sykehus. Flere sier at vi kan sende dem til Oslo. Det kan vi nok og det vil nok skje, men det koster penger – mange penger.

Hva slags oppgaver har HSØ HF egentlig? Og hvor stort er lønnsbudsjettet?

Jeg vil jo tro at de ikke har hatt nok ressurser når de må leie inn to konsulentfirmaer for å få klarlagt avstander og rekruttering til hovedsykehuset.

De som laget analyserapporten kom i skade for å tro at Hamar hadde et universitet og at Gjøvik hadde en høyskole. Utrolig! Det var lagt inn flere feilaktige opplysninger eller unntak av disse, til konsulentene. Men det betyr visst ingenting.

Hadde HSØ også lagt inn krav og ønsker om at Brumunddal eller Hamar var aktuelle plasseringer for Hovedsykehuset?

Nå forstår vi bakgrunnen for at Anne Enger ble skjøvet ut som leder av SI. Hun sto i veien for sterkere krefter.

Det at avstander og rekruttering av helsepersonell er en av grunnene til at Brumunddal er best, er bare pjatt, synes jeg. Vi som bor på bygda, kjenner oss ikke igjen i denne og liknende beskrivelser.

Vi bor nå i Innlandet og det vil si at Hedmark og Oppland tilhører samme fylke. Dessverre har ikke analyse-konsulentene skjønt at Valdres og Hadeland er en del av Innlandet fylke.

Det var blant annet en viktig grunn for at hovedsykehuset skulle ligge i Moelv, sentralt i Innlandet. På Biri-siden var det ikke så enkelt å finne en god nok tomt slik Moelv hadde. I Moelv vil hovedsykehuset ligge mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Da kan man rekruttere folk fra alle kanter.

Når det gjelder ankomstmuligheter til Moelv, har Elverum, Hamar og Brumunddal nye riksveier lik autostradaer. Denne veien bygges nå videre til Øyer, og Gjøvik har sine veiplaner.

Pasientene skal visst ikke være nevnt i denne analysen. Det er helt utrolig, fordi det er pasienter som er grunnlaget for HSØs arbeide.

Det sies at forskjellene mellom Brumunddal og Moelv er små. Valg av Moelv har nær 20 års arbeide i SI bak seg, og Brumunddal dukket opp som forslag rett før jul!

Styreleder Svein Gjedrem uttaler at det var en skjør enighet som var årsaken til at Moelv ble valgt. Denne skjørheten må ha vært godt gjemt. Dere må ha meg unnskyldt, men jeg tror det er sterke krefter både i Brumunddal og Hamar som har planlagt denne utviklingen. Jo, nærmere Hamar – dess bedre.

Jeg leste at «Å styrke Innlandet i Hamar er svært viktig for Innlandet». Dette uttaler konsulentene. Å styrke Innlandet fra Moelv, er svært viktig for Innlandet, sier jeg.

Det er utrolig at ei prosjektgruppe og et par konsulentfirmaer på tre måneders tid kan rasere 20 års seriøst samarbeide.

Tilliten min til enkelte systemer er lik null!

Lykke til dere som har gangsynet i orden.