Gå til sidens hovedinnhold

Regional utvikling - lokalisering av Mjøssykehuset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Reaksjonene etter at Helse sør-øst presenterte rapporten og anbefalingene for ny sykehusstruktur har ikke latt vente på seg. Alle involverte (referansegrupper, helsepersonell, …. til politikere) har hele tiden hatt en konkret forståelse av hvor «ved Mjøsbrua» er! Når så HSØ velger å avvike fra denne forståelsen og endrer den til å gjelde strekningen fra Biri til Brumunddal, er det nærliggende å stille spørsmålet: Er den mulige fordelen med å forskyve Mjøssykehuset fra «ved Mjøsbrua» til Brumunddal så stor at den oppveier for det bredt aksepterte kompromiss som en lokalisering i Moelv/Biri har fått?

I rapportens kap. 8.3 «Prosjektgruppens samlede vurdering og anbefaling» står det innledningsvis: «Mange av vurderingskriteriene som er lagt til grunn, viser ingen eller minimale forskjeller mellom alternativene».

For å kunne underbygge et valg har HSØ derfor måttet ty til å vurdere noen parametere som er hentet fra samfunnsanalysen. En av påstandene som det er all grunn til å stille spørsmål ved:

«En lokalisering til Brumunddal (i nærheten av Hamar) er den lokalisering som gir det største potensialet for en regional utvikling som kan komme hele Innlandet til gode, i form av økt tilflytting, næringsutvikling og innovasjon.»

Har konsulentene i Cowi og Vista i det hele tatt satt seg inn i industristrukturen i Innlandet? Teknologi og industrimiljøene langs aksen Raufoss – Gjøvik representerer et område med større potensial for teknologi og industriutvikling enn Hamar-området. Rundt denne aksen er det mange store bedrifter som har lykkes med å utvikle svært avanserte produkter som vinner kontrakter i et krevende internasjonalt marked. I industriparken i Raufoss finner en 30 bedrifter med til sammen 3500 ansatte! Mye av den prosess- og teknologiinnsikt som her er opparbeidet, har også gitt verdifull kunnskapsoverføring til andre industribransjer. Innovasjon og utvikling finner ikke sted over «et kaffe-latte bord» som følge av at folk bor tett i en urban by!

Den tyngste driveren for innovasjon og industriutvikling er som oftest eksisterende bedrifter som kjenner de utfordringer og muligheter som de møter i et krevende marked. Blant sentrale aktører i innovasjons- og utviklingsmiljøet langs aksen Raufoss - Gjøvik finner en SINTEF Raufoss Manufactoring, NTNU, NT6 og dessuten flere næringshager. Her i Innlandet er for eksempel nylig Norwegian Wood Cluster også etablert (med de store «trebedriftene» i Innlandet – kontor i Gjøvik). Dette er et bedriftsnettverk som har ambisjonen om å vinne posisjonen om å bli en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig tre-byggeri (med Moelv Industrier som den største.

Uten tvil vil bedriftene langs aksen Raufoss – Gjøvik og nyetableringer inspirert av disse, utløse et vesentlig bidrag til den regionale utvikling (og trolig større enn bedriftene i Hamar-området). Det er lett å forstå reaksjonen som har kommet etter «nedsnakkingen av Raufoss – Gjøvik bedriftene» som HSØ er seg skyldig i anbefalingen sin. Om Mjøssykehuset lokaliseres til Moelv, som for all framtid vi være det kommunikasjonsmessige sentrum for Innlandet, vil alle «storbyene» rundt Mjøsa gis gode og like muligheter for å styrke rekrutteringen av dyktige medarbeidere som kan bidra til produkt, prosess, teknologiutvikling samt gi spennende karrieremuligheter innen økonomi og ledelse.

For å kunne rekruttere unge ektepar / samboerpar til Innlandet vil valg av bosted avhenge av hvor begge parter kan finne attraktive arbeidsgivere. Kanskje vil de velge å bosette seg der de har størst handlefrihet til å kunne velge i et stort arbeidsmarked og der de i løpet av arbeidskarrieren bruker minst tid på å reise til og fra arbeid. I så fall kommer Moelv / Biri området svært godt ut. Det vil selvsagt være mange som lar seg fascinere av det urbane liv i «storbyene» og vil velge å bosette seg der. Men om Mjøssykehuset lokaliseres til Moelv vil denne «småbyen» med sikkerhet utvikle seg og by på et trivelig sentrum – noe lignende til det en finner i Asker – konsentrert, urbant og trivelig!

Alle industri- og teknologimiljøer i Innlandet er viktige og må inspireres til å utløse regional utvikling som kommer hele Innlandet til gode, i form av økt tilflytting, næringsutvikling og innovasjon! Men bedriftene langs aksen Raufoss – Gjøvik utgjør tross alt den største drivende motor!

Kommentarer til denne saken