Jeg hadde vel egentlig ikke så sterke tanker rundt dette med fylke og sammenslåing. Annet enn at Innlandet er gedigent stort. Jeg har tenkt at det er det samme om vi gjøvikensere må bukke og ta imot almisser fra Hamar i stedet for Lillehammer. Men jo mer jeg tenker og leser om denne hastverksreformen den forrige regjeringen laget, med enorme fylker rundt omkring i landet, jo større makkverk synes jeg den er. Man startet med tenk på et tall i stedet for innhold. Fylkeskommunen er strippet for innhold over tid. Da skulle man trodd at med fylker større enn Danmark hadde fylt denne regionale styringsformen med mer innhold.

Tenk at vi på Gjøvik nesten mistet fagskolen vår til Hamar. At vi har politikere som ikke jobber for Gjøvik (jamfør to styrerepresentanter i Helse Sør-Øst fra Oslo – «hvorfor kjemper ikke Gjøvik for byen sin?»). Jeg priser meg lykkelig veldig ofte da jeg tenker på at NTNU Gjøvik så dette klamme taket Lillehammer, og spesielt Hamar, har på oss, og droppet Innlandsuniversitetet. Det har gjort skolen og byen vår meget godt.

Nå popper det opp mange miljøer som forteller oss hvor fortreffelig Innlandet er/skal bli. Utopia er på vei. Det er ikke måte på hvor bra alt skal bli. Ap, H, FrP, V, MdG og KrF spleiser sågar på felles reklame. Hvor blant annet økonomi er tema. Jeg har få problemer med å synes at det er kjedelige penger som eventuelt skal gå til reversering. Men disse pengene var aldri tema da man utstaket denne reformen veldig få ønsker. Den er et kompromiss mellom KrF og Venstre og FrP og Høyre. Økonomi har ingen begrensninger da det skal bygges nytt fylkeshus på Hamar (de river det meste og bygger opp igjen) da Lillehammer har et hus som er «betydelig bedre stand enn Hamar. Huset er kontinuerlig vedlikeholdt og ombygget i 2010.» Sitat fra forstudien til kontorlokaler for sentraladministrasjon. Vi snakker om minst 500 millioner kroner om man tar med leie av lokaler underveis. Man aner vel at det kanskje blir dyrere.

Så kommer det mest parodiske av alt. Høyre og FrP er imot fylkeskommunen. Spesielt Høyre og deres velgergrupper er veldig på ballen og ytrer ganske så mye om hvor fantastisk fylkeskommunen nå skal bli. Stort er bra! Og nå må vi tenke økonomi. Da stiller jeg et åpent spørsmål til spesielt Høyre; vil dere nå la fylkene bli som de er i en lang periode, eller vil dere jobbe for å legge ned fylkeskommunene? For målet til Høyre er nedleggelse. Også nå. Det er bare å sjekke prinsipprogram og uttalelser i alt av medier. Ja, så langt går Høyre at om Viken skulle slutte å eksistere, mener en ikke ubetydelig politiker, Tore Vamraak (Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdep.), at alle tidligere fylker i Viken burde oppløses og de 51 kommunene da styre seg selv.

Det er rart hvor vikarierende argumenter man bruker. Stort er best. Men det gjelder ikke om vi dropper fylkeskommunen. Da betyr ikke synergier noe som helst. Og økonomi har ingenting å si da målet er å oppløse det som nå blir Innlandet, Viken med flere, til fordel for 100 kommuner. Sånn det er nå støtter jeg Høyres prinsipp. Vi på Gjøvik, som egen kommune, må se mot Stor-Oslo. Rv4 må oppgraderes. Vi trenger ikke en varaordfører som jubler over ny vei feil vei. Det er ikke det industriparken på Raufoss, Hunton, Øveraasen og så videre ønsker. De ønsker seg først og fremst sørover. Eventuelt får vi ønske oss mot Akershus fylke, sammen med Gran, Vestre og Østre Toten.

Å se alle innleggene i OA, og fra redaksjonen selv, om hvor fortreffelig Innlandet er/blir, er rørende. Jeg tenker at det er på nivå med nyhetsoppleseren i Nord-Korea. Men så kommer jeg på de bevingende ord fra amerikaneren Noam Chomsky; propagandaen funker best i åpne samfunn!