Gå til sidens hovedinnhold

Reelt om sykehus

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil takke Jo Heringstad for et godt og utfyllende svar mitt innlegg i OA. Heringstad og jeg synes å være enige om mye. For det første vil vi ikke ha noe Mjøssykehus i Moelv.

For det andre er vi skeptiske til en utstrakt jernbanebygging mellom byene i Innlandet. Tog er effektivt på avstander over 10 mil, og der befolkningstettheten er stor. Men i grisgrendte Innlandet, og der avstanden mellom byene er 5-8 mil, vil aldri toget kunne konkurrere ut bilen. Derfor er jernbane dødfødt i denne sammenheng.

Heringstad og jeg har også ulike oppfatninger om en del ting. Heringstad mener at null-pluss alternativet fort vil bli vraket. Tør jeg da minne Heringstad om at de alternativene han selv presenterer, allerede ER vraket.

Det finnes nå to alternativ som skal videre i konseptfasen. Det ene er at det bygges et nytt Mjøssykehus («luftslott» som Heringstad kaller det) i Moelv, med akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus i Elverum.

Det andre er null-pluss alternativet, som skal utredes som et reelt og likeverdig alternativ. Det innebærer at det skal bygges et nytt sykehus på Hamar, og at de øvrige sykehusene skal bestå.

Nytt sykehus på Hamar er altså ikke noe Kjernli har funnet på, det er reelt. Dette bekreftet statsråd Høie i et innlegg i OA 7. juli. Det var en nødvendig presisering fra statsråden, for det er tydeligvis ikke bare Trygve Slagsvold Vedum som ikke har fått med seg dette.

Heringstad henviser også til kostnadsberegningene ført i pennen av økonomidirektøren i Sykehus Innlandet, og bekjentgjort i diverse lokale aviser.

Jeg betviler ikke at tallene er riktige, men de er ufullstendige. En arbeidsplass med mange tusen ansatte får konsekvenser for samfunnet langt utover Sykehus Innlandet og Helse sør-øst. Det må derfor gjennomføres en fullstendig kostnadsanalyse for samfunnet som helhet, herunder transport og klima.

Heringstad vil bygge ut Elverum sykehus framfor å bygge nytt på Hamar. På kort sikt, og isolert til budsjett for Sykehus Innlandet, kan dette virke fornuftig. Men på lang sikt bli det som å pisse i buksa. Det blir ulønnsomt i lengden.

Og med sykehus i Elverum vil tre ganger så mange ansatte måtte pendle hver dag enn hvis sykehuset plasseres på Hamar. Dette er veldig ugunstig for klimaregnskapet, og vil medføre økte kostnader for de ansatte, økt veivedlikehold, og økt behov for veiutbygginger.

«Både Gjøvik og Hamar vil utvikle seg videre uavhengig av om de får sykehus eller ikke», skriver Gjøvik-legen Håvard Njå som kommentar til et innlegg på Facebook. Njå har helt rett, og det er nettopp derfor sykehus skal plasseres i disse byene. De skal ha store og gode sykehus til beste for innbyggerne og samfunnet.

Sykehus er verken distriktspolitikk eller byutvikling, de skal plasseres på de stedene som allerede er utviklet og der det er utsikter for utvikling og befolkningsvekst uavhengig av sykehuset. Slik må det være.

Derfor er det, spesielt av klimahensyn, laget nasjonale retningslinjer for plassering av store statlige arbeidsplasser. Et Mjøssykehus i Moelv er brudd på statens egne retningslinjer.

Kommentarer til denne saken