Fra denne uka og noen uker framover blir det sprengningsarbeider på strekningen. Trafikantene må belage seg på korte stopp. Dette innleder en lang periode med redusert framkommelighet, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Dokka Entreprenør AS utfører utbedringsarbeidet for Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune. I slutten av mars går de i gang med å rive opp eksisterende asfaltdekke for så å grave ut vegen og bygge den opp igjen med frostsikre masser. Anleggsarbeidet kommer til å pågå til utpå seinsommeren. Nytt asfaltdekke skal være på plass seinhøstes. Alt utbedringsarbeidet skal være ferdig innen november i år.

– I hele denne perioden, fra nå og fram til høsten, er vegen åpen for trafikk, men på enkelte strekninger blir det tidvis bare ett kjørefelt og lysregulering, sier byggeleder i Statens vegvesen, Johannes Sletten.

Han ber trafikantene være tålmodige og ta hensyn til de som jobber på vegen i anleggsperioden.

– Belønninga blir en bredere, jevnere veg som blir mer behagelig å kjøre på, sier han i pressemeldingen.