En bonde er ikke én bonde. Det er noe av det en sitter igjen med etter den nye rapporten om bøndenes inntektsutvikling sett opp mot andre yrkesgrupper i samfunnet. Forventningene har vært høye til Grytten-utvalgets arbeid, som ble presentert denne uka. Målet har vært å få et uavhengig og vitenskapelig faktagrunnlag å stå støtt på når inntekter i næringen diskuteres. En slags faktasjekk av det gjentatte argumentet om at bøndene har sakket veldig akterut i forhold til inntektsveksten for øvrig i samfunnet.

Svarene som nå foreligger, konstaterer at det å finne ut av hva den norske gjennomsnittsbonden tjener i 2022, er kjempevanskelig. Fordi gårder drives som bedrifter, fordi det er enorme forskjeller mellom en som driver stort og en som driver mindre, fordi vilkårene varierer betydelig mellom de ulike bruksgrupper – og fordi nesten de fleste har en annen jobb ved siden av det å være bonde.

Ifølge rapporten hadde over halvparten av bøndene en inntekt på mindre enn grunnbeløpet i folketrygden, 1G, som var på rett over 101.000 kroner i 2020, skriver Nationen. Det er også flere enn før som har en negativ inntekt fra jordbruket.

Les også

Hvor mye tjener egentlig en bonde?

SSBs rapport til utvalget tilsier at bøndene har hatt større vekst i median inntekt etter skatt mellom 2004 og 2020 enn sammenlikningsgruppene, og de hadde høyere inntektsnivå i 2020 enn sammenlikningsgruppene. Bak disse funnene ligger en masse forhold som påvirker konklusjonene. Som at det vil ha betydning for tallene om mange av de som tjente dårligst allerede har lagt ned bruket, og derfor ikke er med i grunnlaget lenger. Det er også en tydelig trend at det har blitt vanskeligere å få yngre til å ta over gårdsdrifta, når en ser at gjennomsnittsalderen blant bøndene økte fra 48,6 år i 2004 til 52,2 år i 2020.

Reaksjonene fra bondenæringene tyder allerede på at mange ikke kjenner seg igjen i resultatene. For det er ingen tvil om at noen bruksgrupper sliter tungt, under denne medianen.