Reagerer på skitt og spor av muggsopp i hybelhus

Det er gjennomført flere tilsyn i boliger som leies ut til studenter i Gjøvik. Flere har fått merknad.