Sist helg publiserte OA historien om rusmisbrukeren Rolf, som er innlagt på et langtids behandlingsopplegg på Valdresklinikken. Rolf har fått plass der gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg, som har åpnet for at pasienter fra Helse Vest kan få plass ved rusbehandlingsklinikken i Aurdal i Valdres.

Men fra nyttår blir det slutt. Da avvikles ordningen. Nå er spørsmålet hvordan overgangsordningene skal innrettes, både for pasientene og for de private bedriftene som selger tjenester til andre helseregioner enn de selv ligger i.

Stor usikkerhet

Regionstyret i Valdres fikk et dypere innblikk i situasjonen for blant annet Valdresklinikken, etter at regjeringen har bestemt seg for å avvikle ordningen Fritt behandlingsvalg.

Les også

Rolf (47) har ruset seg det meste av livet: Frykter at han mister behandlingstilbudet

– Vi må komme til bunns i hvordan overgangen på ordningen er tenkt. At ordningen blir avviklet, er i og for seg greit. Men vi kan ikke avvikle ordningen før vi vet hvordan disse plassene skal erstattes.

Fredag til uka drar Linda Mæhlum Robøle til Stortinget for å møte Senterpartiets helsefraksjon. Hun får følge av Marit Hougsrud (Sp), ordfører i Sør-Aurdal.

– Jeg vil legge fram de poengene Valdresklinikken har lagt fram for oss. Her har vi fått et velfungerende og godt oppbygd tilbud. De har et solid fagmiljø som oppnår gode resultater gjennom sin 12-trinns behandling. Så hvordan har de tenkt å løse denne overgangen? sier hun.

I løse luften

– Hele avviklingen henger litt i løse luften. Det er ikke noen god situasjon å være i, verken for pasientene eller klinikken. Det er oppsiktsvekkende dersom hele ordningen er tenkt avviklet uten at det finnes en god overgang, sier hun.

Det spesielle med hele situasjonen er at det er varslet overgangsordninger. Men tre og en halv måned før ordningen skal avvikles, er det ikke kommet fram noe avklarende om overgangsordningene.

– Man kan tenke seg hvordan det er å være en rusmisbruker som endelig har kommet seg inn i et behandlingsopplegg. Og så risikerer du å få behandlingen avbrutt. Dette er sårbart nok som det er, om du ikke skal få denne usikkerheten på toppen.

Kompetanse i distriktene

Et annet spørsmål som reiser seg, er om Valdres som region kan risikere å miste mange kompetansearbeidsplasser dersom de private aktørene Valdresklinikken og Fekjær psykiatriske senter må redusere aktiviteten.

– Vi må forsøke å få en avklaring på dette, sier hun.

– Vi ønsker på ingen måte en fragmentering av det som er bygd opp. Det er sterkt beklagelig dersom dette blir resultatet av å ta bort ordningen med fritt behandlingsvalg.

Les også

Line (43) tok sitt eget liv få dager etter første kontakt med psykiatrien: – Hun ba på sine knær om hjelp til å overleve

Tviler på meningen

Linda Mæhlum Robøle er selv Senterparti-politiker. Hun tror ikke at de mulige konsekvensene for Valdresklinikken og Fekjær psykiatriske senter er det regjeringen har ment.

– Så jeg tror dette er en konsekvens de ikke har sett for seg. Så jeg ser fram til å få høre hva de sentrale politikerne våre har tenkt, sier hun.

– Å luke ut velferdsprofitører har vært noe av regjeringens motiv for å avvikle Fritt behandlingsvalg. Hvordan ser du på dette i Valdres-sammenheng?

– Det er stor forskjell på bunnlinjetenking og ideelle organisasjoner som nettopp Valdresklinikken og Fekjær. De er stiftelser som pløyer hele overskuddet tilbake til bedriften og utviklingen av disse. Det går an å forstå tanken om at velferdskroner bare skal gå til velferd for befolkningen og ikke havne som overskudd i private lommer. Men her skiller de ideelle og frivillige aktørene seg ut, og det må vi ta hensyn til. Det tror jeg regjeringen har til hensikt å gjøre, sier Linda Mæhlum Robøle.