Raufoss-modellen: Nå kan du studere i industriparken

15 studenter er i gang med fagskoleutdanning etter den nye «Raufoss-modellen» på Fagskolen Innlandet. Målet er klart; rekrutteringen til industrirettet utdanning skal økes.

DEL

Arbeidet med å få økt rekruttering til Fagskolens industrirettede fag har pågått i flere år, og mandag ga det synlige resultater da 15 studenter tok fatt på en fireårig deltidsutdannelse.

Studentene får fri til å gå på skole, og har kun noen meter mellom arbeidssted og studiested. Nærheten åpner for et tett samarbeid, det er viktig å komme tett på virkeligheten ute i bedriftene. Det er den såkalte «Læringsfabrikken» det er snakk om. Den holder til på Katapult-senteret på Raufoss, som er under bygging. I mellomtiden skal studentene holde til i nyoppussede lokaler like i nærheten.

Viktig for industrien

Ved siden av «Læringsfabrikken», åpner også Industrifagskolen under Fagskolen Innlandet på Katapult-senteret. Ved Industrifagskolen skal folk som allerede er i arbeid kunne ta korte, spissede utdanningsmoduler som for eksempel innen tingenes Internett.

Utdanningstilbudet er en del av trepartssamarbeidet i arbeidslivet, der bedrifter gir ansatte fri til å studere og staten betaler for utdannelsen.

– Vi starter nå med et forkurs, noe vi oppfordrer de ofte godt voksne og erfarne arbeidstakerne til å ta. De er jo ferske som studenter, og på forkurset får de «varmet opp», sier Frank-Jørgen Vangen, som er assisterende rektor på Fagskolen Innlandet.

– Dette er et veldig viktig grep. En bevisst satsing på etter- og videreutdanning for folk som jobber i industrien. Vi har sett et økende behov for korte, spissede utdanninger, altså frittstående moduler som ikke medfører et helt utdanningsløp, sier Frank-Jørgen Vangen.

Artikkeltags