Gå til sidens hovedinnhold

Raufoss industripark vil flytte kommunegrensa, men helst fjerne den

Artikkelen er over 2 år gammel

Raufoss Industripark uttalte seg igjen 26. juni om grenseflyttinga mellom Gjøvik og Vestre Toten. De vil ikke bare flytte grensa, de vil helst at den skal være fjernet.

Det er nå over et år siden tomteeier Raufoss Næringspark ANS sendte inn en søknad om grensejustering mellom Vestre Toten og Gjøvik i mars i fjor, med hovedbegrunnelse om at det er lite hensiktsmessig å forholde seg til to vertskommuner. Den nåværende grensen går nemlig tvers igjennom parken.

I denne sammenhengen satte Fylkesmannen 7. juni i gang en tilrådningsprosess med de involverte aktørene, med 29. juli som uttalelsesfrist.

Kommunestyret i Gjøvik gikk enstemmig mot forslaget, da de ønsker et samarbeid mellom de to kommunene i Industriparken.

Les også

Fylkesmannen anbefaler flytting av kommunegrensa. - Uklokt, sier ordfører Iddberg

Les også

Fylkesmannen vil flytte kommunegrensa mellom Vestre Toten og Gjøvik

Nå har Raufoss Industripark, undertegnet administrerende direktør Øivind Hansebråten og styreleder Ted Skattum, igjen uttalt seg, og gjør det klart at det nye styret og eierskapet som kom i januar fortsatt ønsker flytting av kommunegrensa.

Dette er Raufoss industriparks hovedargumenter for å justere kommunegrensa til Skumsjøveien:

■ Industriparken er integrert med kommunesenteret Raufoss

■ Vestre Toten har samfunnsutviklerrollen

■ Ingen innbyggere berøres – kun næring

■ Infrastruktur, tilrettelegging, brann og beredskap er kommunale oppgaver. Ulempe med forvaltning fra to kommuner.

■ Feil at en kommune yter tjenester mens en annen mottar inntekter.

Videre velger industriparken også å uttrykke støtte for Fylkesmannens foreslåtte kommunesammenslåing av Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner i uttalelsen.

For Raufoss Industripark ville en sammenslått Gjøvikregionen blitt en sterk enhet i det nye Innlandet, som hadde skilt seg ut med sitt næringsliv, spesielt med industriparkens særegne karakter og størrelse.

Det er uklart hvor sannsynlig en eventuell gjenopptakelse av sammenslåingsspørsmålet ville vært, etter at folkeavstemningene avslo forslaget i 2016.

Kommentarer til denne saken