Stolthet og tilhørighet er to ord som kjennetegner Raufoss-samfunnet. Et lokalmiljø hvor samfunn og industri er gjensidig avhengig av hverandre, og hvor den ene ikke lykkes uten den andre – et industrielt fellesskap. Raufoss Industripark er fortellingen om et stykke norsk industrihistorie, samfunnsbygging og en vilje til omstilling. Noe som har ført til at et tettsted på Toten, er verdensledende innen vareproduksjon og det nasjonale kompetansesenteret. Raufoss Fotball – «liten blant de store» – er en klubb som gang på gang har vist at det er mulig å konkurrere med de største, selv med begrensede ressurser. Begge er med på å skape stolthet og tilhørighet til regionen!

Kjøper rettighetene til hallnavnet: – Uvurderlig støtte

Industrien har gjennom 125 år opplevd mange nedturer og omstillingsprosesser. Dette er vi godt kjent med. Derfor har vi et uttrykk; «historien i sekken, men blikket mot framtida». Så også for Raufoss Fotball.

Klubben har uten tvil vært i en presset situasjon den siste tiden, en situasjon som også har hentet ut det beste fra lokalsamfunnet, bedrifter, kommune og ikke minst de mange ressursene i og rundt fotballklubben. Vi har trua på dagens ledelse, og at man nå evner å gjenreise tilliten og bygge en sunn økonomisk drift. Derfor ønsker også vi i Raufoss Industripark å bidra ekstra ved å lansere Raufoss Industripark Arena.

Vi er opptatt av at Raufoss og Gjøvikregionen forblir et attraktivt sted som fremtidens arbeidstakere ønsker å flytte til, og blir boende. Gode oppvekstsvilkår, utdanningsmuligheter, jobber og fritidsaktiviteter er en del av dette. Denne regionen har ufattelig mange kvaliteter!

Raufoss Fotball står sterkt i lokalsamfunnet og gjør en svært god jobb innfor breddeidrett, barne- og ungdomsarbeid og gatelagsfotball. Raufoss Industripark ønsker å støtte dette arbeidet – spesielt rettet mot barn og ungdom.

Derfor er det inngått en avtale mellom Raufoss Industripark og Raufoss Fotball om kjøp av navnet på Raufoss Storhall for en periode på 10 år. Navnet på hallen skal være Raufoss Industripark Arena. 

Denne avtalen viser at et konstruktivt samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivilligheten styrker grunnlaget for suksess. En kvalitet denne regionen besitter.

Raufoss-industrien er Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig produksjon.

Raufoss industripark har i samarbeid med våre fremoverlente leietakere satt oss som mål at omsetningen hos bedriftene i industriparken skal dobles innen 2030. Skal bedriftene lykkes, må vi lykkes med å rekruttere arbeidskraft fremover.

Livskvalitet og spennende arbeidsplasser går hånd i hånd, og det er noe denne regionen kan by på. Fritidsaktiviteter er en viktig del av dette. Slik skapes en plass hvor det er godt å vokse opp, og godt å bo – nå og fremover!