Det manglet ikke på ambisjoner på industriens vegne rundt bordet i Hurdal; en re-industrialisering av Norge og økt eksport på 50 prosent innen 2030.

Realiteten er to regjeringspartier med større ambisjoner enn handlingskraft. Resultatet er reell frykt for permitteringer og konkurs, fremfor nødvendig vekst og omstilling.

Hvis regjering og Storting sliter med å finne løsninger, bør man se mot Tyskland hvor det innføres makspris på strøm. Deres folkevalgte spiller på lag med egen industri og tar tilbake kontroll over markedet. De innfører et makstak på strømpriser, som gir forutsigbarhet for å trygge arbeidsplassene.

Næringslivet trenger forutsigbare rammebetingelser. Den norske strømstøtten til private husholdninger er anslått å utgjøre over 40 milliarder, mens det kun er avsatt tre milliarder til ordningen for norske bedrifter. Hva hjelper det med strømstøtte om du ikke har en jobb å gå til?

Det kreves nå et godt forankret og bredt politisk flertall for å håndtere krisen. Norsk næringsliv går inn i en vinter uten kontroll eller forutsigbarhet på strømregningene. Selv ikke etter en svært så regnvåt høst er det mulig å forutse hvordan strømprisen svinger. Det er alskens eksterne forhold utenfor vår kontroll som styrer prisene, mens våre sentrale folkevalgte har satt seg selv på sidelinjen.

Gi oss en forutsigbar makspris på strøm for å gjenvinne kontrollen. Alternativet er kroken på døra for den konkurranseutsatte delen av industrien. For all del, det er omstilling i dette og, men neppe typen man planla i Hurdal.

Norsk industri har hatt to store konkurransefordeler; rimelig og grønn strøm, samt kompetente og dyktige arbeidsfolk. På kort tid er dette snudd på hodet. Kraftprisene som svinger mellom noen få øre og flere kroner per kwh er ikke til å leve med for bedrifter som konkurrerer på verdens tøffeste markeder, slik som i Raufoss-industrien.

Norges fremste klynge av innovativ, norsk innenlands eksportindustri har til tross for løpende utfordringer klart å vise jevn vekst i en årrekke, og vi har til hensikt å bidra med å nå 50 prosent-målet – dersom vi får rammebetingelsene som kreves.

Strøm er ikke en vare som bør utsettes for spekulasjon over børs. Det er derimot en helt nødvendig forutsetning både for å kunne leve, bo og drive næring i Norge. Ta til fornuft, vis handlekraft og effektivitet. Ikke la denne vinteren bli tøffere enn den trenger å bli for næringslivet.

Kjære regjering og Storting; ta grep! Gi næringslivet forutsigbarhet og fornuftige rammebetingelser.