Pensonistforbundet demonstrerte framfor Stortinget 6. juni. Kravene til Pensonistforbundet var ;

· Å få forhandlingsrett overfor Staten ved trygdeoppgjøret hvert år

· Å få rettet opp i urimeligheten det er at trygdeoppgjørene de fem -5- siste årene har ført til svekkelse av pensjonistenes kjøpekraft,

Raufoss Arbeiderpartilag finner det urimelig at pensjonistene ikke får ta del i den samme velstandsutviklingen som den de yrkesaktive har.