Gå til sidens hovedinnhold

Raufoss 2040

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære ordfører og politikere i Vestre Toten. Det er bekymringsfullt hvis vi bygger ned parkeringsplasser på Raufoss. Det er allerede for få parkeringsplasser. Derfor må vi ikke ødelegge de vi har. Det har i det siste vært mange urealistiske tanker om at folk skal gå inntil 1 km og sykle inntil 3 km. Jeg kjenner knapt noen over 75 år som vinterstid er villig til å sykle 3 km for å gjøre sine matinnkjøp. De tør det simpelthen ikke. Det er heller ikke mange eldre som er villig til å gå inntil 1 km med tung bærepose for å gjøre sine matinnkjøp. De tør ikke, da det ofte er bratt og glatt.

Vi blir flere eldre og lever lengre grunnet godt helsevesen. Derfor må de som bor lenger unna bruke bil. Skal man kunne kjøre kollektivt på Toten for å komme til butikkene, vil det trenges et kollektivt busstilbud som vil sprenge kommunebudsjettene. Ellers bruker folk bil.

Treningssentrene er et interessant eksempel. De som drar dit bruker bil til og fra. Ved begravelser er det vanskelig å finne parkeringsplass. Folk sier vi må være tidlig ute for å få parkert. De som kommer langveisfra, må kunne parkere nær kirka. De som skal begraves er oftest eldre, heldigvis. De har mange eldre venner som vil delta. Vi kan ikke forvente at de skal gå eller sykle for å delta i begravelse. Plassen ved gamle Brubakken skole er også ofte full av biler. Den må fortsatt kunne brukes for det.

Dessuten: Bilen vil få ny renessanse om noen år. Biler med eksplosjonsmotorer (bensin, diesel) vil bli forurensningsfrie om noen år. Det ruller allerede mange biler på norske veier som har renere eksos enn den lufta de drar inn. Støv fra veislitasje blir neppe særlig mindre ved busser enn ved personbiler.

Konklusjon: Behovet for parkeringsplasser vil øke. Derfor ulogisk å kaste seg på en døgnfluetrend om å fjerne parkeringsplasser.

Ungdomsaktiviteter: Fotballengasjementet er bra, men det trengs flere muligheter for barn og ungdom. Det må vi kunne få til uten å redusere parkeringsplasser. Det er mange behov, ref. siste dagers avisinserat. Alpinbakke og spesielt akebakke med opptrekk i Lønnbergområdet beregnet for familier, har vært en gammel drøm som ofte ble diskutert. Det ble sagt at det var problem med å få frigitt det mest egnede området. Kanskje det nå er en bedre mulighet? Noe som også trengs er et klubbhus for ungdommen.

Vårt omdømme: Raufoss ligger i absolutt tet i verden på flere produksjonsområder. Når våre statsråder skal skryte av hva vi får til, er Raufoss det sted i Norge som oftest bli nevnt. Det må vi lage synlig bevis på.

Mange byer er så heldige å ligge ved en elv. Stadig flere byer legger vekt på å utnytte mulighetene ved sine elver. Hunnselva er på Raufoss en perle der den breier seg ut i landskapet. Den bør utnyttes.

Det bør også komme en enkel gangbru over elva fra Storgata og ned i Fugleparken. Gjerne utseende som hengebru og utstyrt med noen «gullkuler» som skal symbolisere det solide og langvarige miljøet på Raufoss for produksjon av messingprodukter i mange varianter. Sammen med brua også tilsvarende oppynting av rekkverket langs Storgata.

Vi må tenke litt stort. Raufoss har fått bystatus. Vi skal lage Gullbyen Raufoss. Vi hadde jo Gullkronen i gamle dager. Manges erfaring er: Tenkes det stort og jobbes det målrettet – begynner ting å skje.

Økonomi: Hvis man ser seg rundt, finnes krefter i samfunnet som kan være villig til å yte bidrag for å realisere Gullbyen uten særlig belastning for kommunen. Det finnes også mange hender som gjerne vil ta et tak hvis oppgaveløsning blir godt organisert.

Arealdisponering:

Skøytebane: Minneparken, eventuelt tennisbanen ved Messen.

Klubbhus for ungdommen: Området ved Badeland. Der finnes fortsatt mulighet for mange nye aktiviteter.

Diverse lekeaktiviteter: Området mellom kirka, Fugleparken og jernbanesporet.

Toalett nær Fugleparken. Kommunen bør ha overvåkingsmulighet for to innganger.

Kommentarer til denne saken