Det var fredag for ei uke siden at Søndre Land kommune bestemte at Kristenstuvegen i Fluberg skulle stenges på grunn av rasfare. I området er det 17 hytter, og tre hytter ble evakuert forrige helg.

Kriseleder Bjørn Runar Eriksen i Søndre Land kommune opplyser til OA at geolog har vært på stedet, men at det ikke foreligger rapport enda.

– Det skal foretas grunnundersøkelser mandag med boring i bakken. Den endelige rapporten kommer når dette er gjort. Vegen vil fortsatt være stengt i neste uke, sier Kristenstuen.

– Det er meldt mye regn fredag, og vil det øke rasfaren?

– Det er ikke betryggende. Det er viktig at folk ikke går innover vegen og overholder sperringen, sier Eriksen.

Det var en hytteeier som kontaktet kommunen på bakgrunn av mye løse og våte masser ved hytta, samt at det skal ha vært bevegelse i grunnen.

– OA har fått innspill på at hytteeier har foretatt utgravinger rundt hytta. Er det årsaken til rasfaren?

– Det er masser på oversiden av hytta som står i fare for å rase. Grunneier har gravd på framsiden og har en plan om å sette opp en forstøtningsmur. Det har begynt å rase etter at han begynte å grave, men det er veldig bratt i område og tidlig å si hva som er årsaken. Grunneier startet gravingen i høst, sier Eriksen.

Hytta ligger på oversiden av vegen og om lag 20–25 meter fra Randsfjorden.