Hvordan står det til med Opplands seks representanter på Stortinger? Er det bra med dem? Det ble så stille.

Hva med en månedlig oppdatering på hva som er gjort, sagt, bestemt og hva som skjer i komiteer og reiser til både nord og sør, øst og vest?

Vi trenger ingen timelister sånn som en håndverker leverer sammen med sin faktura, men en oversiktlig rapport om siste måneds aktivitet.

De ba innstendig om vår tillit høsten 2021 og som en følge av denne bønn kan det være interessant å se hva de gjør med den.

Disse seks representerer oss, det er derfor interessant å «vite hva vi mener»

Om noen mener dette er vanskelig å gjennomføre, kan det løses enkelt med et formulert ark i Excel som leveres en redaksjon innen den 5. i påfølgende måned.

For vår regions del kan Oppland Arbeiderblad føre «journal» som holder oss oppdatert.

God idé?