Rapp Bomek enige om løsning med kreditorer

MULIG VIDERE DRIFT: Rapp Bomek med avdeling på Kapp har kommet til enighet med deres største kreditorer om en løsning. På bildet utviklingssjef Roger Hjemberg og fabrikksjef Tore Flaterud.

MULIG VIDERE DRIFT: Rapp Bomek med avdeling på Kapp har kommet til enighet med deres største kreditorer om en løsning. På bildet utviklingssjef Roger Hjemberg og fabrikksjef Tore Flaterud. Foto:

Selskapet med avdeling på Kapp har kommet til enighet med deres største kreditorer om en løsning.

DEL

Løsningen vil sikre at Rapp Bomeks virksomhet vil bli videreført i et nytt og finansielt solid selskap. Enigheten er kommet med DNB, GIEK og Innovasjon Norge.

Det opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Rapp Bomek har 170 ansatte, hovedkontor i Bodø og produksjonslokaler i Bodø og på Kapp.

Opp til leverandørene

Selskapet som er leverandør av blant annet brann- og sikkerhetsdører til olje- og gassindustrien, bygg og anlegg og sikkerhetsbransjen, har vært gjennom en krevende tid etter at det ble avdekket betydelige kostnadsoverskridelser i komplekse byggeprosjekter i offentlig sektor.

– Løsningen innebærer at DNB og Nord Kapitalforvaltning stiller med ny driftsfinansiering og at GIEK og Innovasjon Norge ettergir en betydelig andel av gjelden til selskapet. Løsningen forutsetter at selskapets leverandører ettergir 50 prosent av deres utestående krav mot selskapet. Dersom selskapets leverandører aksepterer løsningen, vil selskapet være utenfor konkursfare, skriver de i pressemeldingen.

Selskapet opplyser at de har erfart en svært omfattende og positiv mobilisering fra kunder, leverandører, ansatte, långivere og aksjonærer som nå stiller opp for og som gjør at selskapet nå nærmer seg en løsning for videreføring av virksomheten.

Kompleks

– Refinansieringen er imidlertid kompleks og med mange involverte, og der hensynene til både kunder, leverandører, kreditorer og aksjonærer skal søkes ivaretatt på en balansert og best mulig måte. Dersom leverandørene aksepterer å ettergi 50 prosent av sine utestående krav mot selskapet vil alle pågående prosjekter sluttføres i Rapp Bomek AS mens alle nye prosjekter vil gjennomføres i det nye selskapet, heter det videre.

– Jeg vil presisere at «ingenting er klart før alt er klart», og det gjenstår fortsatt krevende avklaringer mot leverandørsiden, men jeg synes likevel vi kan si at det nå ser lovende ut med tanke på videre drift, kommenterer styreleder Bjørn Hesthamar.

Artikkeltags