(Hadeland) Randsfjorden ligger an til å få en flomtopp på minst en halv meter over normalen etter 20. mai.

Det kommer frem av en pressemelding fra Gran kommune.

– Vi ber derfor innbyggere med eiendom nær fjorden om å forberede seg på dette. Den forventede vannstanden tilsvarer minst fem-årsflom, men vannstanden kan også bli høyere enn dette, heter det i pressemeldingen.

Snøsmelting og mye nedbør

Det er Ringerikskraft som melder om at Randsfjorden i år ligger an til å få en høyere flomtopp enn hva som er normalt, etter 20. mai. Dette er en foreløpig beregning Ringerikskraft har gjort.

Snøsmelting og mye nedbør er grunnen til at vannstanden nå blir langt høyere enn normalen.

Foreningen til Randsfjords Regulering (FRR) har tillatelse for å regulere vannstanden i Randsfjorden. De sørger for å tappe så mye vann som mulig, for å forebygge flom. Selv om de tapper mye vann, vil Randsfjorden likevel stige over normal vannstand.

Ber folk sikre egen eiendom

– Vi i Gran kommune oppfordrer nå alle som har eiendom inntil Randsfjorden, sjekke om de har eiendeler og verdier som må flyttes eller sikres mot vannet, sier beredskapskoordinator Lisa Tolpinrud.