Tirsdag fikk de regionale sykehusforetakene sine årlige oppdragsdokumenter. De var godt forberedt, men det er jo alltids lov å håpe. Helse- og omsorgsministeren hadde imidlertid lite godt nytt å pakke oppdragene inn i. Tvert imot overleverte Ingvild Kjerkol budskapet om at sykehusene må begynne å se på hva de skal gjøre mindre av, selv om regjeringen nylig plusset på sykehusbudsjettene med 2,5 milliarder for å sikre at det finnes noe midler til investeringer i sykehusene også i år. Men det holder ikke for alle. Fjoråret gikk skikkelig dårlig økonomisk for de fleste sykehusene, og det drar de med seg inn i det nye.

I Sykehuset Innlandet var styret sist uke samlet til tankeverksted. Seminaret var lukket for offentligheten. Men det er svært sannsynlig at det ble snakket høyt om mulighetene for større grep, som å flytte avdelinger og samle tilbud. Sykehuset har gjennom to tiår stadig varslet at framtida vil bli vanskelig uten at det tas strukturelle grep. Det var i sin tid hele utgangspunktet for den evinnelige strukturprosessen. Nå har avgjørelsen blitt utsatt så lenge at sykehusstyret har varslet å måtte begynne omstillingen i blinde, før de vet hvor veien skal gå videre. Dette kommer utvilsomt til å bli krevende.

Oslo universitetssykehus fikk før jul sin avklaring på strukturspørsmålet. Det blir nybygging og samling av sykehusene i hovedstaden. Men veien dit vil garantert bli lang og vanskelig. Første steg på veien blir å kutte aktiviteten allerede i år tilsvarende lønna til 500 stillinger, eller tre prosent av budsjettet. I Helse Nord er tallene i seg selv mindre, men konsekvensene store.

Alarmklokkene ringer. Opposisjonen roper det opposisjonen pleier å rope. Men mer penger vil kun avhjelpe den akutte situasjonen for sykehusene, ikke løse de underliggende problemene. Som neppe blir mindre når eldrebølgen nå er på vei mot land.

Spesialisthelsetjenesten trenger et voksent storting som går åpent inn i en helhetlig gjennomgang. Sykehusenes rammebetingelser handler om så mye mer enn summen i statsbudsjettet. Og nå tyter voksende problemer ut av rammene.