Ragnhild Hemsing rekker knapt hjemom og henge av seg jakka før det bærer ut i verden igjen. Etter at verden har åpnet igjen, står scenene rundt om i verden også klare til å ta imot verdensmusikeren fra Valdres.

I den 101. utgaven av OA-podkasten Backstage vier vi ekstra tid på Hemsingfestivalen som er 10 år i 2023. Vi får høre Hemsings betraktninger rundt festivalfenomenet, og hva som gjør at musikere fra store deler av verden tar turen til Valdres vinterstid for å spille på festivalen. Kan det være fordi festivalen lokker med kortreist mat, pent vintervær og et for mange et unikt møte med ski og sparkstøttinger? Trykk på avspilleren under og finn det ut!