Rådmannens kuttforslag tilbakestilt: Glede på Haugtun – sorg på Drengestua

Demensavdelingen på Haugtun består. Det samme gjør Redalen skole, men Drengestua Kafè ser ut til ryke ut med posisjonens prioriteringer.