Rådmannen prøver igjen – vil samle elever fra tre barneskoler på en skole i Biri

Spare penger, bedre fagmiljø og svake læringsresultater ved alle de tre barneskolene trekkes fram når rådmannen foreslår å slå sammen Biristrand, Redalen og Skrinnhagen skole.