Da jeg leste OA i dag satte jeg kaffen i halsen! Rådmannen viser til at Vestre Toten kommune må omstille seg betydelig i årene som kommer. I dette ligger nedleggelse av kommunens storproduksjon av middagsmat til institusjonsbrukere og hjemmeboende.

Samtidig som driftsleder for Vestre Toten Storkjøkken, Dag Bjørge Malmo, er nøye med å ikke dele sine tanker og meninger om å «selge» kommunens faglige opparbeidet ekspertise til nabokommunen.

Leser jeg riktig?

Nå håper jeg de folkevalgte bruker fornuft. Begrunnelsen for en nedleggelse er at det visst nok er 4 millioner å spare, i året. Det stemmer at lokalitetene ved Gimle Storkjøkken er tungvinte, med varelager i kjeller og produksjonslokaler som måtte tilpasses i gammel bygningsmasse.

Hvis det bygges nytt, rasjonelt produksjonskjøkken sammen med nytt omsorgssenter på Gimle, noe som ligger i kortene, vil nok besparelsene for kommunen bli mer enn det som blir angitt ved å kjøpe tjenesten.

Det er i dag stort fokus på at alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste. Trenden har heldigvis snudd, slik at det bygges kjøkken i nye institusjoner og nær brukere av tjenesten, Regjeringens mål: «Leve Hele Livet», og at det nå fokuseres på tilskuddsordning til gjenåpning – og bygging av nye kjøkken.

Det er ikke uten grunn at Gjøvik kommune i fjor vurderte, og så fordeler ved å bygge eget kjøkken ved nye Nordbyen sykehjem, og etter det jeg forstår, har planer om å gjøre det samme i Snertingdal og Biri.

Ja da blir det ledig kapasitet ved Gjøvik felleskjøkken til å ta over Vestre Toten kommunes flaggskip, som har høstet mye oppmerksomhet for sin kvalitet rent faglig, og også er anerkjent på landsbasis gjennom mange år.