Rådmannen foreslår å legge ned Biristrand og Redalen skole – nå er det opp til politikerne

Rådmann Magnus Mathisen foreslår å legge ned Redalen og Biristrand skole og vil ha en privat barnehage i skolebygget på Biristrand.