Rådmannen: – Dårlig personalpolitikk å ansette noen nå

Tirsdag møtes ledergruppa i Gjøvik kommune for å gå gjennom og vurdere alle utlyste stillinger og pågående ansettelsesprosesser. Flere vil bli stanset.