Radiologikrisen: – Håper på snarlig avklaring

Illustasjon

Illustasjon Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det nye røtgensystemet ved sykehusene i Innlandet inneholder fortsatt alvorlige feil.

DEL

Sykehusene i Innlandet er pilot for innføringen av et felles radiologisystem i Helse Sør-Øst. Som OA tidligere har omtalt, har systemet inneholdt en rekke alvorlige feil som kan være til fare for pasientsikkerheten. Disse har vist seg vanskelig å løse. Derfor er ikke systemet godkjent etter flere års utprøving.

I disse dager skal det regionale helseforetaket, Helse Sør-Øst (HSØ), ta stilling hvordan «floken» skal løses. En faglig arbeidsgruppe ga like før jul et råd til ledelsen i HSØ om hvorvidt de helt eller delvis bør terminere avtalen med Carestream og åpne for nyanskaffelser, eller om man skal videreføre leveranser basert på eksisterende avtale. Konklusjonen er ventet tidlig på nyåret.

– På rett spor

Styremedlem i SI, Jørgen Hurum, sa på siste styremøte at han nylig opplevde at fagmiljøene mener systemet truer pasientsikkerheten. Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, mener en rask avklaring fra Helse Sør Øst nå er det aller viktigste. Styreleder Anne Enger mener saken endelig er på rett spor.

Den 12. desember var det registrert tre såkalte A-feil (alvorlige) og 39 B-feil i programvaren som både behandler bilder og pasientopplysninger.

Søker om kompensasjon

Styret i SI ser fremdeles svært alvorlig på framdriften for nytt radiologisystem og ber administrerende direktør om fortsatt tett oppfølging av arbeid med feilrettinger og forbedringer. De ber om kostnadsoverslag over merkostnader SI har hatt i forbindelse med utsatt oppstart på to år, og merkostnader i drift for å ivareta pasientsikkerheten. SI vil søke HSØ om kompensasjon for disse utgiftene.

Artikkeltags