09.00 Ut til alle

10.00 Mix

21.00 Fra svensktopp til rock and roll m/ Tomas Neraasen

22.00 Musikk i natten