Det er mer konstruktivt å fokusere på det en har, enn det en ikke har. Gjøvik by har både strandlinje, Fastland og Bassengparken. Nå skal kommunen bruke penger på å gjøre disse fortrinnene mer attraktive, og det skal innbyggerne merke allerede i sommer.

Særlig spennende og godt synlig er prosjektet som pågår i Bassengparken. Idyllen er for mange en uoppdaget perle. Når folk stimler sammen på Fastland i sommervarmen, kan man gjerne ha hele Bassengparken for seg selv, ved det lille tjernet noen hundre meter lenger opp. Potensialet er stort, og nå har Gjøvik kommune lyktes i å hale penger ut av en søknadspott til å komme i gang med utvikling av parken.

Prosjektet «En morsom omvei» er døråpneren, og målet er å bygge et inkluderende nærmiljøanlegg som inviterer til aktivitet på nye, overraskende og morsomme måter. Tegningene viser planer for alt fra klatrestativer til trampoline og bane for fysiske spill. Landskapsplanen svarer godt til ungdommenes ønsker om et samlingssted med en roligere atmosfære enn Fastland. Slik vil prosjektet bedre enn i dag utnytte potensialet i en bynær lomme, til rekreasjon og økt trivsel for innbyggerne.

Så er tida kommet for ny innsats på Fastland, 27 år etter den store Fastlandsaksjonen. Kommunen har satt av 10 millioner kroner de tre nærmeste åra for å ruste opp det unike badeanlegget i bunnen av Hovdetoppen. Kanskje er det også mulig å strukturere området noe mer med tanke på tilrettelegging for de ulike brukergruppene. Småbarnsfamilier har gjerne litt andre ønsker enn ungdommene, som bare vil ha et sted å kunne være, sammen. Gjennom Bylab-modellen skal innbyggerne få delta i idédugnaden og etter hvert se gjennom konkrete resultater at det nytter å engasjere seg i nærmiljøet sitt.

Fortsatt ligger avklaringer om Gjøvikstranda fram i tid, men noen mindre oppgraderinger vil folk se langs Mjøspromenaden i sommer.

Ikke minst den stedsspesifikke gatekunsten av Stein Caspari, som virkelig vil signalisere at noe er på gang i byens lommer for rekreasjon.