Breiviks framtoning i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel tirsdag skilte seg ikke fra de to tidligere rettssakene i 2012 og 2017.

– Han er kledd på samme måte, han utfører den samme, ustrategiske såkalte høyreekstreme hilsenen. Hvis han hadde noen som helst idé om at han kan bli prøveløslatt, spoleres det i det øyeblikket han trer inn i rettssalen, sier Grøndahl til NTB.

Ustrategisk

I tillegg til nazihilsenen merker han seg plakaten Breivik hadde utstyrt seg med hvor han forsøkte å frambringe et høyreekstremt budskap. I forklaringen til retten tok han verken avstand fra det han har gjort eller viste noe tegn til anger eller empati med ofrene eller pårørende.

– Hvis han har noen logisk tenkning igjen, så må han forstå at han underminerer enhver mulighet han har for å bli trodd på. At han skal kunne gå ut i samfunnet igjen og ikke representere noen risiko – samtidig som han forfekter det samme budskapet som en gang ledet ham til å begå de mest ekstreme handlinger vi har sett i Norge i fredstid, sier Grøndahl.

– Det er så ustrategisk. Ingen kommer til å gå inn for at hans risiko er svekket, legger han til.

Ser på historikken

Han går langt i retning av å si at Breivik aldri slipper ut av fengselet, men tar et lite forbehold om at man ikke kan forutsi fremtiden.

– Det vi ofte gjør i risikovurderinger, er å se bakover, se på historikken. Den er som den er. Da må jeg si at jeg ser pessimistisk på hans muligheter for å gjeninntre i samfunnet og kunne rehabiliteres slik at han ikke utgjør noen risiko for noen, sier psykologspesialisten.

Han vil ikke si at Breivik har svekket sine muligheter for å slippe ut, ettersom forklaringen fortsetter i samme spor som han tidligere har holdt fast ved. Han antyder at motivasjonen heller dreier seg om oppmerksomhet.

– Det eneste han har å bygge på, er en slags standing i det høyreradikale miljøet, mener psykologspesialist Pål Grøndahl.