Fontenehuset Gjøvik, i samarbeid med Gjøvik Kino & Scene, inviterer til politisk panelsamtale på Gjøvik bibliotek lørdag 19. august fra kl. 12.00 – 15.00.

Vi ønsker å sette psykisk helse på dagsorden før det nært forestående kommunevalget, og har derfor invitert mange av våre lokale politikere til debatter om ulike temaer innenfor psykisk helse. De skal blant annet ta for seg ungt utenforskap, inkluderende arbeidsliv og ensomhet blant eldre. Det vil også bli en egen debatt med våre fire ordførerkandidater.

I tillegg har vi et mingleområde der de politiske partiene, samt andre frivillige organisasjoner som jobber med psykisk helse, har stand. Her kan du prate med representanter og få mer info hvis du ønsker.

Det hele settes i gang av demenskorets aller første opptreden, en stor begivenhet i seg selv.

Velkommen til debatt!