Provosert over klima og miljøfokuset i transportplanen

Bård Hoksrud og Tor Andre Johnsen er provosert over Østlandssamarbeidet sine innspill til Nasjonal Transport plan for 2021 til 2033.