I forbindelse med vedtaket om at det skal skytes tre ulveflokker innenfor ulvesonen har rovdyrverneorganisasjonene NOAH, WWF og Rovviltets Røst varslet at vedtaket vil bli påklaget. Og NOAH-leder Siri Martinsen sier «At loven ikke gir hjemmel for å skyte kritisk truet ulv bare fordi standsmålet er nådd.»

Siri Martinsen tyr til usannheter for å argumentere mot ethvert vedtak om å skyte ulv med å si at den er en kritisk truet art. Ulven er absolutt ingen truet art. Den er av de tallrikeste av de store rovdyrene i verden. At også WWF vil klage på vedtaket, er lett å forstå. De er jo av de viktigste arkitektene for å få bygd opp ei ny ulvestamme i Norge, Sverige og Finland.

Da den Svenske Naturskyddsforeningen i 1971 startet opp noe de kalte «Projekt Varg» for å bygge opp igjen ei skandinavisk ulvestamme, etter at den hadde vært fraværende i cirka 100 år, ble dette prosjektet støttet økonomisk blant annet av WWF. 0gså svenske dyreparker som ble opprettet for å avle opp ulv for utsetting i de skandinaviske skoger, ble støttet økonomisk av WWF, ifølge boken «Vargmannens Testamente» av den svenske forfatteren Nils Norlen.

I denne og to bøker av den norske forfatteren Lars I. Toverud kan en lese om hvordan forfedrene til den ulvestamma som befinner seg i Skandinavia ble snikutsatt her, og senere til alt overmål ble fredet. Er det noen som snakker om faunakriminalitet? Dette er en menneskeskapt kriminalitet mot norsk natur, og som blir støttet av ekstreme rovdyrverneorganisasjoner som blant annet NOAH, WWF, Rovviltets Røst, Naturvernforbundet, – og politiske partier som Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne, som har tidligere generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson i sin midte.

Hvor er logikken i å frede en dyreart som ikke har noen annen misjon enn å etterlate seg død og fordervelse alle steder de dukker opp? I denne forbindelsen synes jeg det passer å avslutte med noen bibelord: Herre forlat dem, de vet ikke hva de gjør.