Fremskrittspartiet i gamle Oppland har lett etter Morten Ørsal Johansens etterfølger som listetopp foran stortingsvalget. De fant tilsynelatende ingen samlende nok. I stedet kom et forslag fra Toten, FrP Opplands tradisjonelle kjerneområde for lederemner, om å spørre Carl I. Hagen. FrPs grand old man, som først og fremst ønsker å bli valgt inn til nasjonalforsamlingen som representant for Oslo. Men som ofte kjører gjennom Oppland på vei til hytta, og sa ja til å stå som førstekandidat på Frp-lista i valgkretsen – med det forbehold at han kan bli valgt inn fra hjemkommunen. Da velger han å representere den.

Dette er helt tydelig kommunisert. Likevel vant Hagen lørdag nominasjonsmøtets kampvotering mot Wenche Haug Almestrand fra Lillehammer. Hun som toppet nominasjonskomiteens første utkast til innstilling. Før Vestre Toten FrPs leder og representant i komiteen foreslo Hagen. Som i sin tur ledet til at to representanter trakk seg, før Hagen altså ble innstilt.

Nominasjonen av Hagen kan vanskelig ses som annet enn en nødløsning for et parti som sliter med å få fram nye, egne ledertalenter gjennom partiarbeidet. I alle fall kandidater som kan virke samlende nok på de stadig like sprikende fraksjonene innad i fylkeslaget. Prosessen burde bekymre partiledelsen, både regionalt og sentralt. Fordi dette er fortsatt ikke et sunnhetstegn for en partiorganisasjon som i lys av meningsmålingene burde ha fullt fokus på politikk.

Hagen ble lørdag valgt som førstekandidat for Oppland FrP med 16 mot 12 stemmer. Med akkurat samme stemmegivning ble østretotningen Lars Rem foretrukket som andrekandidat, i kampvotering mot nevnte Wenche Haug Almestrand.

Vi kan derfor havne i en situasjon der Hagens navn, kandidatur og velgertekke trekker kjernevelgere til FrP Oppland, mens det potensielle mandatet går til Rem – dersom Hagen kommer inn fra sitt hjemfylke Oslo.

Ja, dette er teknisk og juridisk i orden. Men det blir et vanskelig budskap å «selge». De politiske utspillene fra Hagens lille turné i Oppland har da heller ikke skapt merkbar entusiasme, så langt. Men til å skape oppmerksomhet; der er han en ener.