Torsdag vil partene i saken mot terrordømte Breivik holde sine avslutningsprosedyrer.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir starter med påtalemyndighetens prosedyre etter at den siste dokumentasjonen er unnagjort i saken. Ettersom det er påtalemyndigheten som har reist saken mot Breivik, er det liten tvil om at Karlsdottir vil legge ned påstand om fortsatt forvaring for 42-åringen.

– Overhengende fare

Statsadvokaten har gjort det klart at hun mener det fortsatt er overhengende fare for at Breivik kan begå ny, alvorlig kriminalitet dersom han løslates nå etter utløpet av minstetiden på ti års forvaring.

Under de to dagene hvor retten har hørt Breivik selv samt tre vitner forklare seg, er retten gitt et inntrykk av hvordan Breivik har det i Telemark fengsel, der han sitter isolert fra alle andre enn de ansatte, advokaten sin og en profesjonell besøksvenn.

Progresjon

Storrvik varslet onsdag at han i prosedyren vil be retten påvirke Kriminalomsorgen til å legge forholdene til rette med tanke på at Breivik en dag faktisk skal få slippe ut av fengselet. Slik forholdene er i dag, mener han klienten ikke får noe tilbud som innebærer en progresjon i soningen.

– Han har et krav på det, som alle andre. Dette er som et siktemål, om det kommer til å skje er en helt annen diskusjon, men at han skal ha progresjon i den retningen er noe han skal ha. Min oppfatning av det er at regimet i fengselet er blitt for strengt, sier Storrvik.

Dømt i 2012

Breivik ble dømt til lovens strengeste straff da han i 2012 ble kjent skyldig og dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Han vedtok dommen for terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, og saken ble aldri anket inn lagmannsretten og prøvet der.

Etter at partene er ferdige med sine prosedyrer, er det vanlig at den tiltalte i straffesaker blir gitt mulighet til å gi retten noen avsluttende kommentarer. Det er ikke kjent om Anders Behring Breivik vil bli gitt eller benytte seg av en slik anledning.

(©NTB)